Spausdinti
2014 m. birželio 20 d. Kalbos komisija surengė tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame aptarta esama lietuvių kalbos, kaip užsienio ir valstybinės kalbos, mokymo, pasiekimų vertinimo padėtis, sutarta teikti siūlymus dėl pasiekimų vertinimo (testavimo) sistemos tobulinimo.

     2014 m. birželio 20 d. Kalbos komisija surengė pasitarimą, kuriame aptarta esama lietuvių kalbos, kaip užsienio ir valstybinės kalbos, mokymo, pasiekimų vertinimo padėtis, sutarta patikslinti VU Lituanistinių studijų katedros parengtus kalbos mokėjimo lygių aprašus ir teikti siūlymus dėl pasiekimų vertinimo (testavimo) sistemos tobulinimo.

    Pasitarime dalyvavo VU Lituanistinių studijų katedros, LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centro, VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro, KU Kalbų ir kultūrų centro, Lietuvių kalbos instituto, Ugdymo plėtotės centro, kalbos praktikos centro „Lingua Lituanica“, Kultūros ministerijos atstovai.