Spausdinti

          2015 m. rugsėjo 24–25 d. Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė lankėsi Europos Sąjungos Taryboje, Lietuvių kalbos vertimo skyriuje.

           Pirmąją dieną vyko kasmetinis Europos Sąjungos institucijų lietuvių kalbos padalinių terminologų susitikimas, kuriame institucijų atstovai pasidalijo teisės aktų terminijos tvarkymo patirtimi, aptarė kylančius klausimus ir papasakojo apie planuojamus terminologijos darbus. A. Ivanauskienė apibendrino Lietuvos patirtį derinant Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminus lietuvių kalba.
          Antroji diena buvo skirta terminologijos seminarui. Seminaro vedėja A. Ivanauskienė supažindino Europos Sąjungos institucijų vertėjus ir terminologus su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės veikla, apžvelgė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atliekamo terminologijos darbo naujoves, aptarė praktines terminijos (ypač teisės aktų) aktualijas.