Spausdinti
    Spalio 7–9 dienomis Helsinkyje vyko 13-oji metinė Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencija, kurioje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Šių metų konferencijos tema – kalbų vartojimas viešojo administravimo srityje. Dvylikos Europos šalių atstovai pateikė duomenis apie viešojo administravimo kalbų teisinį reglamentavimą, kalbų vartojimo praktiką, valstybės institucijų ir piliečių bendravimo trūkumus ir poreikius. 
    Daugiausia dėmesio skirta paprastos, aiškios kalbos (plain / clear language) reikalavimams, kurių turėtų būti laikomasi teikiant viešąją informaciją ir institucijoms bendraujant tarpusavyje. Administracinė kalba turėtų būti aiškiai suprantama piliečiams, nesudėtinga, glausta ir taisyklinga. Ši kryptis įtraukta į kai kurių Skandinavijos valstybių (Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos) kalbos politikos lauką, tyrimai atliekami Lenkijoje. Rengiami mokymai, kalbos vartojimo rekomendacijos ir instrukcijos valstybės tarnautojams ir teisės aktų rengėjams, kuriamos terminų bazės, standartizuoti tekstų pavyzdžiai, t. y. kuriami praktiniai kalbos tvarkybos pagrindai.
      Konferencijoje taip pat kalbėta aktualiausiomis temomis – aptartos imigrantų integracijos problemos, švietimas ir viešųjų paslaugų teikimas jų gimtosiomis kalbomis.
     Po konferencijos vyko Generalinė asamblėja. EFNIL prezidentu perrinktas prof. dr. Gerhardas Stickelis, taip pat išrinkti vykdomojo komiteto nariai.
       Lietuvai federacijoje atstovauja Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutas.