Spausdinti

2016 m. vasario 24 d. Europos kalbų išteklių konsorciumo (ELRC) iniciatyva surengtas seminaras Lietuvos Respublikos valstybės institucijų atstovams. Seminarą organizavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija, Europos kalbų išteklių konsorciumas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Seminaras vyko Vyriausybės rūmuose.

     Dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys, Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras, Skaitmeninės darbotvarkės tarybos pirmininkas Arijandas Šliupas ir Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vadovas Arūnas Butkevičius.
     Dėl nepakankamo technologijų išsivystymo Europos branginama kalbinė įvairovė kartais yra kliūtis laisviems informacijos mainams, prieigai prie viešųjų paslaugų, darbo pasiūlymų ir pagalbos šaltinių. Europos Komisija (EK) yra numačiusi iki 2020 m. sukurti daugiakalbystės principu paremtą bendrą skaitmeninę Europos rinką (angl. Digital Single Market), kuri suteiktų galimybių piliečiams, įstaigoms ir įmonėms pasiekti informaciją ir viešąsias el. paslaugas bet kuria oficialiąja ES kalba. Kuriama Automatinio vertimo platforma (CEF.AT) turėtų palengvinti daugiakalbę komunikaciją, keitimąsi dokumentais tarp šalių viešojo administravimo institucijų, ES piliečių ir įmonių. Ji veiks Europos viešojo administravimo internetinių paslaugų svetainėse, atvirųjų duomenų portale ir el. ginčų sprendimų portale.
     Europos Komisija nuosekliai koordinuoti Europos kalbų išteklius pradėjo 2015 m. Automatinio vertimo platformos pagrindu tapo ES institucijų turimi ištekliai (pvz.: ODP, ODR, e-justice). Papildomai siekiama iš visų 30 šalių, dalyvaujančių Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programoje, surinkti oficialiųjų kalbų ir vertimų duomenis, susijusius su viešosiomis paslaugomis, administracijomis ir valstybinėmis institucijomis. Surinkti duomenų ištekliai bus saugiai naudojami EITP automatinio vertimo platformoje, o jais pasidalijusi institucija savo ruožtu galės naudotis platformos įrankiais, integruoti vertimo paslaugą į savo teikiamas viešąsias paslaugas.
     Seminare Europos kalbų išteklių konsorciumo atstovas – tarptautinės įmonių grupės „Tilde" direktorius Andrejas Vasiljevas susirinkusiesiems paaiškino iniciatyvos idėją, tikslus ir planus, taip pat kokią metodinę, techninę ir teisinę pagalbą Konsorciumas pasirengęs suteikti institucijoms, nusprendusioms prisidėti prie iniciatyvos savo ištekliais. Europos Komisijos atstovas Spyridonas Pilas detalizavo, kaip nacionalinės institucijos gali pasinaudoti automatinio vertimo platforma. Arūnas Butkevičius patikino, kad iš Europos Komisijos verčiamų dokumentų sudaryta duomenų bazė „Euramis", nuolat papildoma ir tobulinama, jau palengvina vertėjų darbą. EK atstovybės Lietuvoje vertimo ir kalbos reikalų koordinatorė Agnė Kazlauskaitė supažindino su pagrindiniais teisės aktais, užtikrinančiais daugiakalbystės principą ES veikloje.
     VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė apibūdino lietuvių kalbos padėtį informacinės visuomenės amžiuje, Ramūnas Čepaitis (Informacinės visuomenės plėtros komitetas) – Lietuvos teisinę bazę, Daiva Kirkilaitė-Chetcuti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija) informavo apie Vyriausybės iniciatyva kuriamą Atvirųjų duomenų portalą Lietuvoje, Aušra Kumetaitienė (LR susisiekimo ministerija) – apie projektus, finansuojamus pagal Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė". Pristatyti kai kurie valstybės finansuoti kalbos technologijų projektai – šnekos atpažinimo (akad. prof. Laimutis Telksnys), mašininio vertimo (Arūnas Samuilis), sintaksinės-semantinės analizės (Darius Amilevičius); įvardyti lietuvių kalbos ištekliai Lietuvių kalbos institute (Jolanta Zabarskaitė). Aktualius ir neaktualius platformai išteklius apibūdino Andrius Utka (VDU); Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų duomenų bazę, kaip potencialų išteklių, pristatė Irena Perkauskienė, Kalbos komisijos tvarkomo Lietuvos Respublikos terminų banko galimybes nusakė Audra Ivanauskienė.
     Konsorciumo partnerių grupės „Tilde“ Lietuvos įmonės direktorė Renata Špukienė informavo apie „Tildės“ vertyklių, sudarytų iš bendrųjų ar specializuotų tekstynų, ypatumus ir panaudojimo galimybes, apie veikiančius produktus „Tilde Translit“ (mobilioji vertyklės versija) ir „Tildės biuras“.
     Konsorciumas numato toliau informuoti Europos viešųjų paslaugų administravimo institucijų vartotojus apie projekto eigą.

Daugiau žr.: