Spausdinti

      Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo 4-ajame Europos kalbų išteklių tarybos susitikime. Tarybos nariai aptarė Europos kalbų išteklių konsorciumo veiklos rezultatus, išklausė ataskaitą apie seminarus valstybės institucijų, kaupiančių kalbos išteklius, atstovams. Per 2016 metus konsorciumui pateikta daugiau kaip 200 viešojo sektoriaus institucijų administruojamų kalbos išteklių – keliakalbių teisės aktų tekstynų, registrų duomenų ir pan. Skaitmeninius išteklius ketinama pritaikyti mašininio vertimo įrankiams, kurie bus diegiami į tarpvalstybines elektronines paslaugas, skleidžiami valstybių institucijose.

      Susitikime aptartos tolesnės konsorciumo veiklos. Numatoma daug dėmesio skirti vertimo įrankių diegimui į viešojo sektoriaus paslaugas, praktiniam taikymui.

     Europos kalbų išteklių tarybą sudaro institucijų, atsakingų už kalbų politikos formavimą ir informacinės visuomenės kūrimą, atstovai.