Spausdinti

     Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos (EFNIL) pradėto įgyvendinti tarptautinio projekto darbo grupės susitikime. Projekto ELIPS tikslas – ištirti viešojo administravimo ir teisėkūros kalbos ir terminijos vartojimą Europos valstybėse, parengti bendras viešojo sektoriaus kalbos rekomendacijas.

      Ketinama tirti viešojo administravimo kalbos kokybę (ar institucijos su piliečiais bendrauja aiškia, sklandžia ir suprantama kalba), teisės aktų terminų kūrimo ir derinimo aspektus (ar sukurti terminų derinimo ir sklaidos įrankiai, prieinami valstybės tarnautojams ir teisės aktų rengėjams, ar valstybės tarnautojai turi galimybę tobulinti kalbos ir terminijos vartojimo gebėjimus). Į klausimyną įtraukti ir kiti socialiniai, kultūriniai kalbos klausimai (neutralios kalbos reikalavimai ir pan.). 
      Tyrimo rezultatai bus paskelbti EFNIL svetainėje, jais remiantis numatoma parengti rekomendacijas šalių vyriausybėms ir Europos Sąjungos institucijoms.