Spausdinti
, terminologija

Birželio 4–5 d. į Lietuvos Respublikos Seimą rinkosi terminologai mokslininkai ir praktikai, terminologija besidomintys valstybės institucijų, mokslo įstaigų darbuotojai.

Čia vyko Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriaus surengta tarptautinė jungtinė Lietuvių terminologijos forumo (LTF) ir Lietuvių kalbos instituto konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. Pirmąją konferencijos dieną užsienio šalių ir Lietuvos pranešėjai gvildeno daugiausia terminologijos teorijos problemas. Antroji konferencijos diena buvo skirta LTF veiklai, terminologijos padėčiai Lietuvoje, teisiniams terminologijos aspektams ir moderniems kompiuteriniams terminų tvarkybos būdams apžvelgti. Abi dienas konferencijos dalyviai ne tik klausė įdomių pranešimų, bet ir galėjo užduoti pranešėjams klausimų, dalyvauti diskusijose.