Spausdinti

      Sausio 20 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija drauge su Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutu ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija surengė apskritojo stalo diskusiją „Kalbų politika aukštojoje mokykloje: tikslai, poreikis, nauda".

       Universitetų ir kolegijų atstovai pristatė specialybės lietuvių kalbos ir kitų kalbų dėstymo patirtį. Diskusijos dalyviai aptarė akademinės lietuvių kalbos kokybę, lietuvių ir kitų kalbų santykį aukštojoje mokykloje, akademinės bendruomenės požiūrį į profesinės terminijos kūrimą. Pabrėžta, kad aukštoji mokykla turi kurti prestižinės mokslo kalbos vartojimo, raštingumo aplinką, o lingvistinius dalykus dėstyti taip, kad studentai suvoktų ir lietuvių, ir užsienio kalbų svarbą, siedami kalbų vartojimą su pasirinkta specialybe, išmanytų profesinę terminiją. Šiuo požiūriu vertinga Lietuvos sveikatos mokslų ir Vytauto Didžiojo universitetų patirtis, kuri atliepia Kalbos komisijos patvirtintos Specialybės kalbos programos nuostatas.

      Atsižvelgdami į Kalbos komisijos rekomendacijas, dauguma universitetų yra nustatę baigiamųjų rašto darbų kalbos taisyklingumo reikalavimus (kalbos taisyklingumą vertina darbo vadovas, darbų gynimo komisijų nariai, darbų rengėjus konsultuoja specialybės kalbos dėstytojai), specialybės kalbos temas susieja su tarpkultūrinės komunikacijos, retorikos, akademinio rašymo dalykais.
       Kalbos komisija iš dalies remia specialybės kalbos, profesinės terminijos dėstymą Lietuvos universitetuose, tačiau pastaraisiais metais kai kuriuose universitetuose atsisakoma specialybės kalbos dalyko, motyvuojant kreditų trūkumu ir pan., taip pat daugėja studijų programų anglų kalba.
       Komisijos pirmininkė D. Vaišnienė apibendrindama diskusiją atkreipė dėmesį į tai, kad valstybinės kalbos politikai ypač svarbus akademinės bendruomenės, įvairių sričių profesionalų požiūris į kalbos vartoseną, profesinės terminijos kūrimas, iš užsienio atvykstančių studentų lietuvių kalbos mokymas, bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų pasirengimas perteikti ugdymo turinį taisyklinga kalba.