Spausdinti
2014 m. lapkričio 12 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudarytos Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje. Skaitmeninės darbotvarkės taryba rengia ir teikia pasiūlymus Informacinės visuomenės plėtros 2014–2015 m. programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ koordinatorei Susisiekimo ministerijai dėl prioritetinių sprendimų, kurių reikia informacinei visuomenei plėtoti, padeda vertinti pasiektą pažangą.

      2014 m. lapkričio 12 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudarytos Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje. Skaitmeninės darbotvarkės taryba rengia ir teikia pasiūlymus Informacinės visuomenės plėtros 2014–2015 m. programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ koordinatorei Susisiekimo ministerijai dėl prioritetinių sprendimų, kurių reikia informacinei visuomenei plėtoti, padeda vertinti pasiektą pažangą.
    Pagrindiniai lietuvių kalbos diegimo ir vartojimo informacinėse technologijose tikslai bei uždaviniai nustatyti Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėse, kurioms 2013 m. spalio 24 d. pritarė Kalbos komisija. Pasiūlymai dėl Skaitmeninės darbotvarkės programos įgyvendinimo bus rengiami Kalbos technologijų pakomisėje.