Spausdinti
, kalbos politika
2013 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstytas klausimas dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos pakeitimo. VLKK pirmininkė Daivos Vaišnienės pastebėjimu, sudaromas įspūdis, kad svarbios ne pačios lietuvių kalbos žinios, o susitarimai dėl jų vertinimo.

 

     2013 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstytas klausimas dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos pakeitimo. Posėdyje dalyvavo švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, viceministrė Edita Tamošiūnaitė, mokslo ir studijų institucijų, bendrojo lavinimo mokyklų, visuomeninių organizacijų atstovai.

     Posėdyje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pabrėžė, kad valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertinimo kriterijų lengvinimas mažina egzamino rezultatų patikimumą, jais pradedama abejoti priimant į aukštąsias mokyklas, todėl šis egzaminas praranda svarbą. Sudaromas įspūdis, kad svarbios ne pačios lietuvių kalbos žinios, o susitarimai dėl jų vertinimo. Taip imama nepasitikėti mokykloje įgytais kalbiniais    gebėjimais, menkinamas lietuvių kalbos prestižas visuomenėje. Atsižvelgiant į prastėjantį moksleivių raštingumą kaip tik turėtų būti stiprinamas lietuvių kalbos mokymas ir vertinimas visose bendrojo lavinimo mokyklose, neatsižvelgiant į jų mokomąją kalbą, keliami taisyklingos kalbos reikalavimai aukštosiose mokyklose – tai būtinas raštingos visuomenės pagrindas.