Spausdinti
, kalbos politika
Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė spalio 24–26 dienomis dalyvauja metinėje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (trumpiau – EFNIL) konferencijoje. Šių metų pagrindinė tema – žodyno problemos daugiakultūrėje Europoje.

     Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė spalio 24–26 dienomis dalyvauja metinėje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (trumpiau – EFNIL) konferencijoje. Šiais metais konferencija vyksta Budapešte, ją rengia Kalbos tyrimų institutas ir Vengrijos mokslų akademija.

     Pagrindinė 10-osios konferencijos pagrindinė tema – žodyno problemos daugiakultūrėje Europoje. Ketinama aptarti, kaip pakito žodynai, jų sandara, jų pateiktis vartotojui, ar pasikeitė vartotojų poreikiai, ko jie tikisi iš žodynų, kaip kalbų institucijos prisideda prie žodyninės informacijos sklaidos ir kt. Į konferenciją pakviestas Europos Komisijos atstovas turėtų pristatyti Europos Sąjungos daugiakalbystės 2014–2020 m. strategiją. Plačiau žr. http://www.efnil.org/conferences/budapest-2012

______________________

Lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutas narių teisėmis dalyvauja EFNIL’o veikloje nuo 2004 m. (žr. VLKK.lt skyriuje „Bendradarbiavimas“).