Spausdinti

Kovo 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys.

       Renginį vedė Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas. Bibliotekos darbuotoja Rasa Sperskienė papasakojo apie 1913 m. įsteigtą lietuvių švietimo draugiją „Rytas“, kuri tarpukariu Vilniaus krašte administravo lietuviškas mokyklas, išlaikė mokytojų seminariją, sunkiomis sąlygomis čia puoselėjo lietuvių kalbą.
       Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pabrėžė, kad Lietuvių kalbos dienos šiemet tapo pačiu reikšmingiausiu Lietuvių kalbos kultūros metų laikotarpiu, kviečiančiu į susitikimus, pokalbius kalbos temomis, telkiančiu ne tik lituanistinę, bet ir kitų sričių akademinę bendruomenę, užsienio lietuvius, tautinių mažumų atstovus (visą kalbą žr. čia).
       Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Arūnas Gelūnas atkreipė dėmesį į lietuvių kalbos ir kultūros, paveldo sąsajas, skatino palaikyti viešosios prestižinės kalbos tradiciją.
       Seimo Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėjas Kęstutis Kaminskas aktyviausioms Lietuvių kalbos dienų organizatorėms įteikė komiteto padėkos raštus. Juos gavo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Brazienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Švedienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė, kalbos tvarkytoja Rita Kasperavičiūtė, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė, Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Aldona Norbutienė, Švenčionių rajono Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Alė Krinickienė. Valstybinė lietuvių kalbos komisija šias renginių organizatores apdovanojo vertingomis knygomis.
       Renginio pabaigoje choras „Vilnius“, diriguojamas Giedriaus Pavilionio, atliko lietuvių kompozitorių kūrinių programą.
       Šių metų Lietuvių kalbos dienų šūkis „Kalboje visų namai!“ simboliškai įprasmino renginių tikslus – skatinti lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, didinti kalbos prestižą. Nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Lietuvoje ir užsienyje vyko daugiau kaip 2100 renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų, parodų. Dienų programoje dalyvavo 56 Lietuvos savivaldybės, 10 užsienio valstybių lietuvių bendruomenių, Lietuvos aukštosios ir bendrojo ugdymo mokyklos, muziejai, bibliotekos. Dienų koordinatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

       Viktorijos Petrikaitės nuotraukose – baigiamojo Lietuvių kalbos dienų renginio akimirkos.