Spausdinti

   2020 m. rugpjūčio 2 d. mirė prof. dr. Gintautas AKELAITIS (g. 1949 m.), Kalbos komisijos narys 2007–2017 m

   G. Akelaitis dirbo Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992 m. institutas), vėliau nuo 2001 m. – Mykolo Romerio universitete. 2007–2017 m. buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, pasibaigus antrajai kadencijai tęsė bendradarbiavimą kaip ekspertas, Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės narys. Vienas iš 2003 m. VLKK patvirtintos Specialybės kalbos programos ir 2006 m. Privalomosios bei Pasirenkamosios skyrybos nutarimų rengėjų. 

   Pagrindinė profesoriaus mokslinio tiriamojo darbo sritis buvo įterpiniai ir kitos parentezės konstrukcijos. Dėstyti universitetinių studijų dalykai – lietuvių kalbos sintaksė, lietuvių kalbos stilistika, funkcinė gramatika, kalbos praktikumas (skyryba), specialybės (administracinė) kalba, retorika, dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra (sintaksinės konstrukcijos). Yra parengęs mokomųjų sintaksės ir skyrybos leidinių, vadovėlio „Specialybės kalba. Administracinės kalbos vadovėlis“ (2009) bendraautoris. Kurį laiką buvo tarp žurnalo „Gimtoji kalba“ bendradarbių, mokslo žurnalo „Kalbos kultūra“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvių kalbos instituto leidinių recenzentų grupės narys. Taip pat Lietuvių kalbos draugijos narys.

   Prieš metus 70-mečio proga kalbinamas „Gimtosios kalbos“ vyr. redaktorės Ritos Urnėžiūtės, profesorius dar sakė: „Būsiu, kur reikės ir kada reikės“ (interviu spausdintas 2019, nr. 9, p. 20–24).