Spausdinti
, kalbos politika
Rugsėjo 25–26 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks Europos kalbų dienai skirta konferencija „Vienijanti įvairovė: kalbų reikšmė mobilumui, darbui ir aktyviam pilietiškumui“. Konferenciją organizuoja Europos Komisija, Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra. Renginio globėja – už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

 

     Rugsėjo 25–26 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks konferencija „Vienijanti įvairovė: kalbų reikšmė mobilumui, darbui ir aktyviam pilietiškumui“. Ši Europos kalbų dienai skirta konferencija įtraukta į Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai renginių programą. Konferenciją organizuoja Europos Komisija, Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra. Renginio globėja – už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

     Konferencijoje bus diskutuojama, kaip išsaugoti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę, plėsti ir kurti naujus skaitmeninius išteklius ir kalbos technologijas, naujausiais metodais mokyti kalbų, plėtoti informacijos mainus visomis Europos kalbomis.

     Konferencijoje dalyvaus per 300 mokslininkų, vertėjų, mokytojų, teisininkų, rašytojų, kalbos technologų, verslo atstovų, politikų iš visų Europos Sąjungos šalių. Pranešimus skaitys Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato generalinis direktorius Janas Truszczyńskis, Vertimo žodžiu generalinio direktorato vadovas Marco Benedetti, Vertimo raštu generalinio direktorato vadovas Rytis Martikonis, Lietuvos mokslo ir studijų, kitų institucijų atstovai. Apie savo daugiakalbę patirtį kalbės rašytoja ir vertėja Dalia Staponkutė, dainininkai Rasa Bubulytė ir Viktoras Diawara, penkiakovininkas Edvinas Krungolcas.

     Konferencijoje, aptarus kintančią Europos kalbų padėtį, jų svarbą siekiant ekonominio veiksmingumo, numatoma pateikti rekomendacijas dėl daugiakalbystės plėtros įvairiose komunikavimo srityse, vertimo ir kalbos mokymo(si) galimybių didinimo.

 

Plačiau žr. multilingualism2013.lt.