Spausdinti

  Lietuvos Respublikos Seime pradėtas svarstyti Lietuvos Respublikos terminų banko veiklą reguliuojančio įstatymo projektas (Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo Nr. IX-1950 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-839). Juo siūloma Lietuvos Respublikos terminų banko valdymą ir tvarkymą pavesti tik Valstybinei lietuvių kalbos komisijai. Iki šiol Kalbos komisija buvo Terminų banko duomenų (turinio) tvarkytoja, o už bankui veikti reikalingos techninės ir programinės įrangos suteikimą, veikimą, priežiūrą ir atnaujinimą buvo atsakinga Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

  2004 metais, Lietuvai rengiantis stoti į Europos Sąjungą, Terminų bankas įsteigtas kaip nacionalinės teisėkūros įrankis, užtikrinantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų sąvokų darną ir terminologinį vientisumą. Tačiau ilgiau nei dešimtmetį Seimo kanceliarijos prižiūrima Terminų banko informacinė sistema nebuvo iš esmės atnaujinama ir jau neatitinka šiandienos poreikių (nepakankamas programinis suderinamumas, neužtikrinamas saugumas, Terminų bankas nepritaikytas naudotis mobiliaisiais įrenginiais ir kt.).
 
  Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė atkreipė Seimo narių dėmesį, kad perduodant Terminų banką valdyti ir tvarkyti Kalbos komisijai turi būti numatytos būtinos lėšos naujai priskiriamoms funkcijoms vykdyti. Priešingu atveju Komisija negalėtų užtikrinti Terminų banko perėmimo ir nenutrūkstamo veikimo, o Terminų banko veiklos sutrikimai neigiamai veiktų ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir Europos Sąjungos institucijų teisėkūrą.
 
  Nuo 2010 m. Terminų banko organizacinės sistemos pagrindu įgyvendinama Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo vieno langelio principu procedūra. Be to, Terminų bankas šiuo metu yra išorinis Europos Sąjungos institucijų terminų paieškos sistemų šaltinis. Šiuo metu jame skelbiama beveik 240 tūkstančių terminų straipsnių. Per metus Terminų banką aplanko apie milijonas vartotojų.