Spausdinti

2017 m. sausio 3 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir vyr. specialistė Aistė Pangonytė dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos surengtame tarpinstituciniame pasitarime dėl užsieniečių studentų vardų ir pavardžių rašymo. 

Pagal VLKK nustatytus principus (žr. 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 3.2 punktą) oficialiuose dokumentuose, pavyzdžiui, aukštųjų mokyklų diplomuose, užsieniečių studentų vardai ir pavardės teiktinos autentiškomis formomis (taip pat ir su raidėmis w, q, x). Pasiūlyta aiškiau reglamentuoti, kad vardai ir pavardės rašytinos pagal asmens tapatybės (kelionės) dokumento atitinkamus įrašus (lotyniškais rašmenimis). 

Įvertinus aukštųjų mokyklų atstovų patirtį, kad dėl technologijų nesuderinamumo kitų kalbų raidės su diakritikais gali būti perteikiamos netiksliai, taigi asmenvardžiai iškreipiami, nuspręsta, kad jos gali būti keičiamos raidėmis be diakritikų (atsižvelgiant į ICAO standartą ir pagal asmens tapatybės dokumento mašininę eilutę). 

Paminėta, kad VLKK rūpesčiu prašyme išduoti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą ir prašyme išduoti lietuvių kilmės pažymėjimą asmens vardas ir pavardė pagal kelionės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento lotyniškus įrašus gali būti rašomi tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra ir lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž (žr. 2014 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1071). Šių raidžių perteikimas neturėtų kelti sunkumų. 

Atkreiptas dėmesys, kad rišliame tekste asmenvardžiai vartotini su lietuviškomis linksnių galūnėmis, pagal naujausią rekomendaciją galūnės gali būti dedamos po apostrofo (žr. 2016 m. gegužės 26 d.protokolinį nutarimą  Nr. PN-3).