Spausdinti
2014 m. gegužės 5 d. Kalbos komisijos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programos projekto rengėjai aptarė pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programos projekto kalbos mokymo dalį.


     2014 m. gegužės 5 d. Kalbos komisijoje aptarta pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programos projekto kalbos mokymo dalis. Susitikime dalyvavo Kalbos komisijos narės Daiva Vaišnienė, Rita Miliūnaitė, Jūratė Palionytė, Bronius Dobrovolskis (ilgametis buvęs Kalbos komisijos narys), Kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė, programos projekto rengėjai: Kęstutis Bredelis, Asta Karaliūtė-Bredelienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vida Lisauskienė.

     Programos rengėjams patarta kalbos dalį papildyti, kai kuriuos dalykus (sintaksės, skyrybos) konkretinti.