Spausdinti

Birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko kasmetinis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (Lietuvių terminologijos forumo, LTF) renginys – Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento, Seimo kanceliarijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro, Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriaus organizuota konferencija.

Forumo dalyviai ir svečiai į konferenciją susirinko jau septintą kartą. Šiemet juos sveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Po nuoširdžių sveikinimo žodžių konferencijos darbą pradėjo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vadovas Arūnas Butkevičius: buvo patvirtinta šios konferencijos darbotvarkė, paėjusių metų LTF konferencijos protokolas, apžvelgta praėjusių metų LTF veikla.

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento atstovė Rita Dedonienė pateikė trumpą birželio 1 d. Lietuvių kalbos institute vykusios 2-osios tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ pranešimų apžvalgą.

Vėliau konferencijos dalyviai klausėsi pranešimų apie teisės terminiją: dr. Alvydas Umbrasas (Valstybinė lietuvių kalbos komisija) gilinosi į teisės terminijos istoriją, dr. Haroldas Šinkūnas (Vilniaus universitetas) papasakojo apie rengiamą aiškinamąjį teisės terminų žodyną, prof. Sigita Rackevičienė (Mykolo Romerio universitetas) – apie planuojamą ES teisės terminijos tyrimą kompiuterinių technologijų metodais. Kiti pranešėjai gvildeno kompiuterijos, informacinių ir ryšių technologijų (IRT), internetinio saugumo, duomenų apsaugos terminijos temas: Arnoldas Judinas (Ryšių reguliavimo tarnyba) kalbėjo apie internetinės erdvės saugumo ir IRT rizikos problemas, Sigita Stankevičienė (Europos Komisija) – apie šių sričių ES teisės aktų terminiją, dr. Markas Paura (Vilniaus universitetas) aptarė lietuviškus kompiuterinių virusų pavadinimus.

Išklausę šių pranešimų, konferencijos dalyviai skirstėsi į diskusijų grupes – terminologijos arteles. Jose buvo diskutuojama panašiomis kaip ir pagrindinių konferencijos pranešimų temomis. Konferencijos pabaigoje, apibendrinus terminologijos artelių diskusijas, buvo patvirtinta LTF koordinavimo grupė. Baigiamasis LTF konferencijos žodis buvo suteiktas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkei dr. Daivai Vaišnienei. Ji pabrėžė terminologijos svarbą šiandienos visuomenės gyvenime: vienodai suprantamos ir įvardijamos sąvokos – jau ne vien terminologijos mokslo, bet ir visuomenės saugumo dalykas, patikimos terminų bazės, Lietuvoje – Lietuvos Respublikos terminų bankas, būtinos ne vien kaip kalbos išteklių kaupimo, o pirmiausia – kaip teisėkūros priemonės.