Spausdinti

    Lapkričio 13 d. Kalbos komisija surengė švietimo, kultūros ir kt. įstaigų atstovų pasitarimą dėl Lietuvių kalbos dienų organizavimo 2020 m. vasario 16 d.–kovo 11 d. Pasitarimo dalyviai aptarė 2016–2019 m. Lietuvoje ir užsienyje rengtas Lietuvių kalbos dienas ir pasiektus rezultatus.


   VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis pasidžiaugė, kad Lietuvių kalbos dienos prigijo bendruomenėse – aktyviai dalyvauja įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, užsienio lietuvių bendruomenės. 2019 m. surengta apie tris tūkstančius įvairių renginių. Pasak pirmininko, akivaizdu, kad valstybinė kalba visuomenei labai rūpi, ji aktyviai įsitraukia į įvairius renginius. VLKK Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė patikino, kad kiekvienas, net ir mažiausias, kalbai skirtas renginys turi prasmę. Jau trečią kartą Komisija kartu užsienio lietuvių bendruomenėmis rengs lietuvių kalbos viktoriną, skirtą vaikams, jaunimui ir suaugusiems.
   2020 metais rengiant Lietuvių kalbos dienų renginius nutarta pirmenybę teikti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Mokyklų bendruomenių metams, taip pat paminėti Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmetį. Kitų metų Lietuvių kalbos dienų sostinė – Ignalinos rajono savivaldybė.
   Prie Lietuvių kalbos dienų prisideda Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos inspekcija, Lietuvių kalbos draugija, Lietuvos mokslų akademija, Švietimo, mokslo ir sporto bei Kultūros ministerijos, savivaldybės, muziejai, bibliotekos ir kt. 2020 m. po Lietuvą ir pasaulį keliaus Lietuvių kalbos instituto kilnojamoji paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Parodai pasiekti užsienio lietuvius padės Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė.