2020 m. gruodžio 8 ir 15 dienomis vyko Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės organizuotas nuotolinis konkursas „Geriausia advokato kalba 2020“. Konkurso komisijoje, vertinusioje dalyvių teisines žinias ir viešo kalbėjimo įgūdžius, dalyvavo Kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė.

    Lapkričio 12–13 dienomis Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis dalyvavo Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-ojo jubiliejaus renginiuose. Nuotoliniu būdu surengtoje konferencijoje „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“ A. Antanaitis skaitė pranešimą „Lietuvių kalba: tautiškumas ir tarptautiškumas“, taip pat pirmininkavo vienam iš  konferencijos posėdžių.

     Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją, siekiant apsaugoti nuo galimų rizikų atvykstančius į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją asmenis bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbuotojus, laikinai nuo 2020 m. lapkričio 9 d. asmenų aptarnavimas Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje vyks tik nuotoliniu būdu.    

    Maloniai prašome prašymus, pareiškimus ir kt. dokumentus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai šiuo laikotarpiu teikti tik elektroniniu paštu vlkk@vlkk.lt arba paštu adresu: Gedimino pr. 60, Vilnius.
     Taip pat kilus klausimų galite kreiptis tel. (8 5) 272 3358.
     Konsultacijos teikiamos įprastai – tel. (8 5) 272 4520 ir internetu per Konsultacijų banką.

     Šias priemones numatoma taikyti iki 2020 m. sausio 31 d. Esant pagrindui šis terminas gali būti pratęstas.
     Dėkojame Jums už geranoriškumą ir supratimą!

   Spalio 21 d. Ukmergėje Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas lietuvių kalbos aktualijoms. Renginyje pranešimą „Valstybinė kalba – vakar, šiandien, rytoj…“ skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė. Skyrybos naujoves pristatė Kalbos komisijos Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės kvietinis ekspertas, Klaipėdos universiteto profesorius dr. Albinas Drukteinis.

    Spalio 13 d. Seimas patvirtino Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gaires (2020 m. spalio 13 d.  LR Semo nutarimas Nr. XIII-3324), kuriomis siekiama užtikrinti visavertį lietuvių kalbos vartojimą skaitmeninėje terpėje, įtvirtinti ir palaikyti lietuvių kalbos statusą informacinėje visuomenėje, skatinti lietuvių kalbai pritaikytų technologijų plėtrą ir gerinti jomis grįstų paslaugų kokybę. 

     Spalio 16 d. pirmą kartą Lietuvių kalbos dienų istorijoje sostine tituluotoje Ignalinoje įvyko šio renginių ciklo, prasidėjusio dar vasarį, devintasis baigiamasis renginys. Šventiniame susitikime dalyvavo VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, jie padėkojo visiems lietuvių kalbos puoselėjimui ir sklaidai skirtų renginių organizatoriams bei dalyviams.

    Spalio 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir Kalbos komisijos narys, Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. Bonifacas Stundžia lankėsi Zarasų rajono Dusetų mieste. Jie dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dusetų Kazimiero Būdos filiale surengtame diskusijų ciklo „Kalbos kelias“ susitikime su Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokiniais ir vietos bendruomene.

    Spalio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Vilkaviškio rajono savivaldybėje, susitiko su savivaldybės meru Algirdu Neiberka ir kalbos tvarkytoja Ilona Vitkauskaite.

    Spalio 1 d. Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė nutarimo „Dėl Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių patvirtinimo“ projektui Nr. XIIIP-4838(2). Šiuo dokumentu siekiama patvirtinti Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 metų gaires.

    Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis  lankėsi Šilalės, Telšių ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėse. Jis susitiko su rajonų merais Algirdu Meiženiu, Kęstučiu Gusarovu ir Vyteniu Tomkumi, savivaldybių administracijų vadovais, kalbos tvarkytojomis Aldona Špečkauskiene, Birute Žulkute ir Aušra Grigoniene.