Palemonas

Palemonas

„Palemonas“ – originalus lietuviškas šriftas, skirtas plačiajai visuomenei ir lituanistikos mokslo reikmėms.

Plačiau

Atsisiųsti

Kontaktai

Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius
Tel. (8 5) 272 3358
Faks. (8 5) 272 5094
El. p. vlkk@vlkk.lt

Konsultuojame 8.30–12.30 val.
tel. (8 5) 272 4520

Žemėlapis / Plačiau

Apie VLKK.lt

print

Nuorodos

Lietuvoje

Žr. kitus poskyrius: Užsienyje, Žodynai

 

Kalbos institucijos, draugijos, tinklai

Valstybinė kalbos inspekcija (VKI)
Lietuvių kalbos institutas (LKI)

Lituanistikos plėtros komisija (pirmininkas Premjeras Andrius Kubilius, LRV.lt)
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija (pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, kt.; Lituanistika.lt)

Lietuvių kalbos draugija (LKD)
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga (LKLMS)
Lietuvių terminologijos forumas (EK)
Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LiTaKa)
Lituanistų sambūris (asociacija)

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS)

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA)
Mokytojų lituanistų svetainė (inicijuota ir kuruojama ŠMM)
Projektas „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ (LKI ir partneriai, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis)

Salų kalbotyros vasaros mokykla „Academia grammaticorum Salensis“ (Salų kalbotyros mokyklos vienas iš pagrindinių tikslų – atkreipti Lietuvos akademinės bendruomenės dėmesį į naujas lingvistikos kryptis ir paskatinti integruoti lietuvių kalbos tyrimus į platesnį šiuolaikinės kalbotyros kontekstą.)
Tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas „Baltnexus“ (VU)

Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija (vienija tyrėjus iš LKI, LLTI, EHU, KU, LEU, ŠU, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro, susibūrė 2009 m. rugs.)

 

Lietuvos aukštosios mokyklos, kuriose studijuojama lietuvių kalba

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Humanitarinių mokslų katedra (apie karybos terminus ir valstybinės lietuvių kalbos įsigalėjimą Lietuvos kariuomenėje žr. monografiją)
Lietuvos edukologijos universiteto (buv. VPU) Lituanistikos fakultetas (sen. svetainė Lituanistai)
Lietuvos dailės akademijos HMF Kalbų mokymo centras
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Kalbų ir edukacijos katedra
Kauno technologijos universiteto HMF Kalbotyros katedra
Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fak. Lietuvių kalbos katedra, Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra
Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto Kalbos kultūros katedra
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Humanitarinio instituto Lietuvių kalbos katedra
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas: Baltistikos katedra, Lietuvių kalbos katedra, Lituanistinių studijų katedra, Vertimo studijų katedra (ES paremti el. leidiniai) 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra
Vytauto Didžiojo universiteto HMF Lietuvių kalbos katedra, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centras
 

Marijampolės kolegijos Lituanistikos ir religijos mokslų katedra
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Filologijos katedra

Studijų programų, kurių pagridinis objektas lietuvių kalba, kalbotyra, filologija, kalbos tvarkyba ir pan., žr. Švietimo ir mokslo ministerijos  bazėje AIKOS, http://www.aikos.smm.lt/aikos/programos.htm

 

Kalbininkai

Lietuvių kalbininkų sąvadas
Alekso Girdenio (1937–2011) svetainė
Antano Smetonos svetainė Smetona.VU
Gintauto Akelaičio svetainė

Kalbiniai leidiniai

Acta linguistica Lithuanica (LKI)
Acta Salensia (asociacija „Academia Salensis“, VU Filologijos fak.)
Archivum Lithuanicum (LKI)
Baltistica (VU)
Bendrinė kalba (LKI), iki 2014 metų ėjo pavadinimu Kalbos kultūra
Bibliotheca Salensis (Salų akademijos rengiama kišeninio formato knygelių serija)
Darbai ir dienos (VDU)
Filologija (ŠU)
Gimtasis žodis
Gimtoji kalba (MELI, nuo 2010 – MELC)
Informacijos mokslai (VU, rubrika „Informacinės technologijos ir lituanistika“) 
Kalbos aktualijos (ŠU)
Kalbos kultūra (LKI), nuo 2015 m. eina pavadinimu Bendrinė kalba 
Kalbos praktikos problemos: str. rinkiniai (KU, 1996–2006)
Kalbotyra (VU)
Kalbų studijos (KTU). Tai recenzuojamas mokslo žurnalas lyginamosios kalbotyros, kompiuterinės lingvistikos, sociolingvistikos, vertimo, kalbų kontaktų ir kitokio pobūdžio kalbų tyrinėjimams.
Lietuvių kalba (VU)
Lituanistica (Lietuvos mokslų akademijos leidykla) 
Respectus Philologicus (VU)
Santalka (VGTU)
Taikomoji kalbotyra (LiTaKa)
Tekstas: lingvistika ir poetika (ŠU konferencijos tezių rinkiniai), nr. 18, nr. 19.
Terminologija (LKI)
Tiltai (KU)
Žmogus ir žodis (VPU), skelbiamas turinys ir tekstai
Žmogus kalbos erdvėje (VU)

Dar žr.:

Kalba (Alkas.lt) 
Lietuvių kalba (lzinios.lt) 
Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) svetainėje: mokslo žurnalai ir mokslo konferencijos
Mokslo kalba ir daugiakalbystė (Goethe’s institutas Lietuvoje)
Parlamento studijos, rubrika Kalba 
Post Scriptum, 2012, nr. 19 „Kalba ir politika“ (VU TSPMI studentų laikraštis) 
Res Humanitariae (KU) 

Leidinys „Lietuviškas žodis“ (skirtas spaudos atgavimo šimtmečiui)
Tarptautinė mokslinė duomenų bazė  „Lituanistika“, paieškos puslapis (14 tūkst. lituanistikos kokybę atitinkančių mokslo veikalų)
Tinklaraštis „Lietuvių kalba ir literatūra“

 

Kalbos mokymas

Kursai

Lituanistika ir baltistika (ŠMM) 
Lituanistinis modelis LUGIS – lituanistinio ugdymo informacinė sistema (VDU) 
Kalbos ir kultūros mokykla (ŠMM svetainė lietuvių ir kitų gimtųjų kalbų mokytojams, dirbantiems įvairiose mokyklose Lietuvoje ir už jos ribų)
Pasaulio lietuvių universitetas (VDU). Lituanistinio ugdymo projektai 
Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas (ŠMM)

Kalbos praktikos centras „Lingua Lituanica“ (sakytinės kalbos, lietuvių kalbos kursai užsieniečiams, intensyvūs vasaros kursai, praktiniai lietuvių kalbos kultūros, redagavimo kursai)
Klaipėdos universiteto HMF Kalbų centras (lietuvių kalbos kursai, liet. kalbos vasaros stovykla)
VU Lituanistinių studijų katedros rengiami lietuvių kalbos kursai 
VDU Regionistikos kat. Lietuvių kalbos kursai  

ONENESS – kalbų – lietuvių, lenkų, estų, portugalų, suomių – kursai kitakalbiams tiesiogiai internetu (VU). Lietuvių kalbos galima mokytis angliškai ir rusiškai.
„Baltic Online“ (lietuvių k. gramatika anglų kalba, Teksaso universitetas, JAV)

Taisyklės, patarimai  

Kalbos konsultacijų bankas
, VLKK
Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas (sudarytas remiantis tam tikro laikotarpio LKI, VLKK, konsultacijų punktų medžiaga), LKI  
Kanceliarinės kalbos patarimai (sud. Pranas Kniūkšta, vyr. red. Rasuolė Vladarskienė, LKI)

Administracinės kalbos aktualijos (sud. Lina Murinienė, Rasuolė Vladarskienė, LKI)
„Kalbos namai“
– visiems apie kalbą (LKI svetainės atšaka, tvarkoma Ritos Miliūnaitės) 
LRT Kalbos patarimai (Rašyba, Pasiklydę linksniai ir prielinksniai, Svetimvardžiai, Leksika, Etimologija)
Praktiška lietuvių kalbos mokytojo Algimanto Urbanavičiaus svetainė
Rašyba per LRT – vaizdu paaiškinamos rašybos taisyklės (žr. lrt.lt/kalba)
Valstybinės kalbos inspekcijos patarimai (atsidarę svetainę žr. meniu poskyrius)

Europos Sąjungos institucijų vertimo vadovas PDF, 1.28 MB (Liuksemburgas, 2014; apsvarstyta VLKK laikinosios pakomisės), žr. Vertimo raštu ir tekstų rengimo ištekliai (Europos Komisija)
Sklandaus ir aiškaus rašymo gairės „Rašykime aiškiai ir glaustai“ (Europos Komisija, 2010)


Kalbos tvarkytojų patarimai
Akmenės žr. akmene.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Alytaus žr. AMS.lt skyriuje „Kalbos kultūra“
Anykščių žr. rajono e. laikraščiuose Anyksta.lt, Nyksciai.lt
Birštono žr. birstonas.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Ignalinos žr. Ignalina.lt naujienose, čia
Joniškio žr. joniskis.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Kalvarijos žr. kalvarija.lt skyriuje „Kalbos tvarkytojas“
Kazlų Rūdos žr. kazluruda.lt, čia
Kėdainių žr. kedainiai.lt skyriai „Valstybinė kalba“; knypava.lt, skyriuje „Kalbos kertelė“ 
Kelmės žr. kelme.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Klaipėdos rajono žr. klaipedos-r.lt čia arba naujienose
Kretingos žr. kretinga.lt skyriuje „Kalba“
Lazdijų žr. lazdijai.lt skyriuje „Kalba“
Marijampolės žr. marijampole.lt skyriuje „Lietuvių kalba“
Mažeikių žr. mazeikiai.lt skyriuje „Kalbos tvarkyba“
Neringos žr. neringa.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Pakruojo žr. pakruojis.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Plungės žr. plunge.lt skyriuje „Kalba“
Prienų žr. prienai.lt skyriuje „Kalbos tvarkytojas“
Rietavo žr. rietavas.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Šakių žr. sakiai.lt skyriuje „Kalbos kertelė“
Šiaulių žr. siauliai.lt skyriuje „Kalbos konsultacijos“
Šilalės žr. silale.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Širvintų žr. sirvintos.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Tauragės žr. taurage.lt skyriuje „Kalba“
Telšių žr. telsiai.lt skyriuje „Kalbininko komsultacijos“
Trakų žr. trakai.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Varėnos žr. varena.lt skyriuje „Valstybinės kalbos priežiūra ir kontrolė“
Vilkaviškio žr. vilkaviskis.lt skyriuje „Kalbos specialisto informacija“
Vilniaus miesto žr. vilnius.lt skyriuje „Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė“
Visagino žr. visaginas.lt skyriuje „Valstybinė kalba“
Zarasų žr. zarasai.lt naujienose skyrių „Mūsų kalba“, pvz., čia

Testai, pratimai, žaidimai
Kompiuterinė mokymo priemonė 9–12 klasėms „Lietuvių kalbos kultūra“ (pateikiamos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų pažeidimai, pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir apie 150 trijų lygmenų pratimų)
Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms (ŠMM projektas e. mokykla): diktantai, žodžių diktantai (veiksmažodžio formų galūnių rašymo pratimas), įgarsinti diktantai, rašybos ir skyrybos pratimai.
Nemokama lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Lituanika“ (Testų užduotys recenzuotos VLKK darbuotojų). Išbandyk prisijungęs kaip svečias.
Nemokama lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Klaidutis“ (mokinių projektas). Čia galite siūlyti ir savo testo užduotis. 
Rašybos treniruoklis Lietutis.lt. Sušalo pirštai? Pamiklink. (Šis žaidimas lavina lietuvių kalbos rašto įgūdžius kompiuteriu, veikia tiek su lietuviško standarto klaviatūra ĄŽERTY, tiek su nelietuviška, vadinamąja QWERTY, klaviatūra.)
Teisės kalbos testas puslapyje Lingua specialis (jaunųjų teisininkų svetainėje academia.norcous.lt).
Žaidimas „Žodžių krepšinis“ (ikimokyklinio amžiaus vaikams).
 
Konkursai
Lietuvių kalbos internetinis konkursas moksleiviams „Gintaro kelias“ (skirtas 4–12 klasių visų tipų mokyklų mokiniams).
„Kalbą kuriu AŠ“, žr. www.kalbąkuriuaš.lt (rengia Lietuvos moksleivių sąjunga su Lietuvių kalbos institutu; VLKK remia).
Nacionalinio diktanto konkurso svetainė www.diktantas.lt (Kaip konkurso partnerė, VLKK taip pat skelbia pranešimus ir diktantų tekstus, be to su rašybos ir skyrybos ypatumų paaiškinimais, kur rasti paaiškintus tekstus, žr. čia.)
Moksleivių konkursas „Švari kalba – švari galva“ (rengėjai: bendrovė „Tilde IT“, ryšių su visuomene agentūra Strateginių komunikacijų centras, Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija). Konkurso svetainėje lituanika.lt prisijungę kaip svečiai galėsite išspręsti keliolika testų, žr. čia.

Šviečiamosios laidos
Radijo laidelė „Žodis mano lūpose“ (rengia Audra Stauskienė, transliuoja „Laisvoji banga“) 
Televizijos laida „Žodžių kišenė“ (ved. Lina Smolskienė, LTV2)
Vaidybinė televizijos laidelė „(K)laidelė“ (LTV)  
 

Kita
„Dienos žodis“ – tinklaraštis, kuriame kasdien pateikiama po įdomų, negirdėtą arba tiesiog gražaus skambesio žodį, dar žr. facebook.com/Kasdien.Po.Zodi
Diskusijos apie kalbą „Apie kalbą.lt“ (svetainė vadovaujama Rūtos Marcinkevičienės)
Reklamų sociolingvistika, žr. http://www.reklamusociolingvistika.khf.vu.lt/tyrimai_lietuvoje.htm (literatūros apie reklamų sociolingvistikos tyrimus sąrašas)
Seminarų ciklas „Kalbų technologijos“ (Asociacija „Lietuvių kalba ir informacinės technologijos“ / UNESCO katedra Informatika humanitarams) 
Kaip kalbame ir kalbėsime Lietuvos miestuose – projektas „Miestai ir kalbos“ (VU)
Kaip visuomenėje vertinama kalbos politiką ir kalbos padėtis – projektas „Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje“ (LKI) 
Vilniečių interviu bazė „Kalba Vilnius“ (parengė Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyrius), žr. http://kalbavilnius.sociolingvistika.lt.


 Valstybinės kalbos mokymas

Bendrieji kalbos mokėjimo atskaitos lygiai: įsivertinimas (VU.lt, ES finansuojamas daugiašalis projektas „Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai“); Interaktyvus kalbos testas ruošiantis ECL egzaminui
Informacija kitakalbiams apie nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, egzaminus, mokomuosius testus (VKI)
Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-520 redakcija; Žin., 2006-04-04, Nr. 37-1320) 
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688; Žin., 2003, Nr. 123-5618) 
Valstybinės lietuvių kalbos svetainė (metodinė)


Lietuvių kalbos ištekliai internete


Rašybos ir kirčiavimo programos

Kirčiuoklė, naujesnė versija (kirčiavimas internetu, VDU)
Lietuvių kalbos tarties žodynas (VDU): tarties normos, transkripcija, garsų ypatybės...
Rašybos tikrintuvas (UAB „Fotonija“ produktas) 
Rašybos ir gramatikos tikrintuvai, lingvistinės semantinės sistemos,  (UAB „Tilde IT“)
Įvairiakalbis rašybos tikrintuvas www.rašyba.lt (UAB „Interprekyba“)
Kabučių, brūkšnių tvarkyklė (keityklė) (įdėjus tekstą su nelietuviškomis kabutėmis jas pakeičia lietuviškomis ABC; aut. Gediminas Jurgelionis)
Mainukai (UAB „Fotonija“ produktas)  

Morfologijos 

Lietuvių k. kaitybinių žodžių formų morfologinės analizės ir sintezės programa „MorfoLema“, Vytautas Zinkevičius 
Lietuvių k. sintezatorius (rašytinis tekstas > balso sintezė), VU MIF (Andrejus Abrosimovas) 
Lietuvių kalbos morfemikos duomenų bazė (VDU): dabartinės lietuvių kalbos žodžių morfeminės struktūros modeliai, morfemų sąrašas
Morfologinis anotatorius, VDU 

Tekstynai, duomenynai

Anotuotas Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas (100 mln. žodžių tekstų rinkinys), VDU
Lietuvių mokslo kalbos tekstynas CorALit (9 mln. žodžių iš humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų tekstų), VU
Naujažodžių duomenynas, LKI 
Sakytinės kalbos įrašų bazė, arba Garsynas, VDU
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas, VDU

Istorinių vietovardžių duomenų bazė (LKI)
Lietuvių k. daiktavardinių frazių žodyno duomenų bazė (VDU) – pirmasis tekstyno duomenimis pagrįstas lietuvių kalbos pastoviųjų junginių žodynas (69 tūkst. daiktavardinių frazių)
Lietuvių k. žargono bazė (VU FF)
Lietuvių–latvių ir latvių–lietuvių kalbų lygiagretusis tekstynas (VDU) 
Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema LIBIS.lt (Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) 
Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas (VLKK), VARDAI.vlkk.lt 
Lygiagretusis tekstynasnaujesnė versija (iš čekų ir anglų kalbų tekstų ir jų vertimų į lietuvių kalbą), VDU 
Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, žr. Kalbos skyrių 
Mokslinių straipsnių duomenų bazė Lituanistika
Senųjų raštų bazė internete „Senieji raštai“ (duomenų bazėje 40 šaltinių, LKI) 
Tarmės. Šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tarminės medžiagos duomenų bazė (VU, projekto vadovas Vytautas Kardelis) 
Tarmių archyvas: skaitmeniniai tarmių duomenys ir duomenų bazės (LKI) 
Tarmių tekstyno duomenų bazė (LKI) 
Tarmių žemėlapio atnaujinimo projektas, žr. www.tarmes.lt (tyrimą atlieka LKI, VU, VU KF, LEU, ŠU, KU dialektologai, projekto vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, koordinatorė dr. Violeta Meilūnaitė)
Vertimo raštu ir tekstų rengimo ištekliai (Europos Komisija)
Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) – epaveldas.lt, suskaitmetintos knygos (nuo XVI a. iki XX a. I p.), rankraščiai, senoji periodika, bažnyčių metrikų knygos, Mažosios Lietuvos knygos, kartografiniai leidiniai ir kt. (žr. skyrių „Kolekcijos“), integruotas Istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras.
Zinkevičius Z. „Lietuvių kalbos istorija. I d.“ (skanuota, PDF), žr. tarp Vilniaus universiteto el. išteklių.

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas LiDA (KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas):

  • Kalba darbe 1: Darbuotojų tyrimas, 2006 m. spalis – 2007 m. kovas [LiDA_KALB_0016_STUDY_01]
  • Kalba darbe 2: Įmonių vadovų tyrimas, 2006 m. spalis – 2007 m. kovas [LiDA_KALB_0017_STUDY_01]

Dar žr. poskyryje Žodynai.

Lietuvių kalba ir informacinės technologijos

Lietuvių kalba informacinėse technologijose (LIKIT.lt)
Lietuvių kalba ir informacinės technologijos Lietuvybė.lt (čia rasite informaciją apie lietuviškos rašybos tikrinimo priemones, žodynus ir kitus tiek eiliniams vartotojams, tiek vertėjams ir lokalizuotojams aktualius dalykus)

Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje (D. Vaišnienė, J. Zabarskaitė, baltoji knyga, META-NET)

Lietuviškų kompiuterinių programų sąvadas. Lokalizuotos programos
Lietuviškų rašmenų vartojimas elektroninio pašto laiškuose 
„Microsoft Windows“ lietuviški priedai 
Moksliniai tyrimai UNESCO katedroje „Informatika humanitarams“, rezultatai: e. leidiniai, mokymas, duomenų saugyklos ir kt.
Virtuali lietuviška klaviatūra (padės rašyti lietuviškai iš tam nepritaikytos vietos)


Žodynus ir vertykles žr. poskyryje Žodynai.

Paskutiniai pakeitimai 2015-04-22.

Pasiūlyk savo nuorodą.