Kaip kirčiuoti vyro vardą: Mãrijus ar Marìjus?

Kaip kirčiuoti vietovardį Kartena? 

Kokia posakio „bananų respublika“ kilmė?

Kaip kirčiuoti miestelio vardą Preila?

Kaip rašytina: „Morzės abėcėlė“ ar „morzės abėcėlė“?

Kokia posakio „smegenų plovimas“ kilmė?

Kokia posakio „geležinė uždanga“ kilmė?

Kokia posakio „muilo opera“ kilmė?

Kokia posakio „prarastoji karta“ kilmė?

Kokia posakio „geltonoji spauda“ kilmė?

Kokia posakio „meilė iš pirmo žvilgsnio“ kilmė?

Iš kur kilo posakis „laikas – pinigai“?

Kokia posakio „skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas“ kilmė?

Kokia posakio „gyvasis lavonas“ kilmė?

Kokia posakio „šviesos spindulys tamsos karalystėje“ kilmė?

Kokia posakio „žmogus futliare“ kilmė?

Kokia posakio „be kaltės kalti“ kilmė?

Kokia posakio „dar yra parako parakinėje“ kilmė?

Kokia posakio „mirusios sielos“ kilmė?

Kokia posakio „meškos paslauga“ kilmė?