Ar vartotinas žodis „skryningas“?

„Krišnaistas“, „krišnistas“ ar „krišnaitas“?

Ar vartotini žodžiai „relingas“, „rilingas“?

Kaip lietuviškai vadinti Lenkijos vaivadijas?

Koks Japonijos miesto pavadinimas: „Nagano“ ar „Naganas“?