Koks ilgasis (oficialusis) Argentinos valstybės pavadinimas?

Koks oficialusis Australijos valstybės pavadinimas?

Koks oficialusis Austrijos valstybės pavadinimas?

Koks oficialusis Azerbaidžano valstybės pavadinimas?

Koks oficialusis Bulgarijos valstybės pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Burkina Faso“ pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Burundi“ pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Bhutan“ pavadinimas?

Kaip transkribuojami latvių kalbos asmenvardžiai ir vietovardžiai?

Kaip rašyti grupuotės pavadinimą: al Kaeda, al Kaida, al-Quaeda?

Kaip pervadinta Zairo Respublika?

Ar vietovardis Taitis rašomas su h?

Kaip lietuviškai vadinamas Baltarusijos miestas Mahiliou?

Kokia vietovardžio lenk. Katowice adaptuota forma: Katovicai, Katovicos ar Katovicės?

Kaip adaptuojamas Japonijos miestas Kyoto?

Ar reikia kitų kalbų asmenvardžius lietuviškame tekste linksniuoti?

Ar yra toks valstybės pavadinimas „Kabo Verde“?

Ar lėktuvas su trigubais sparnais vadintinas „triplanu“?

Ar užuolaidos, kurios susisuka į ritinėlius, yra „roletės“ ar „ruletai“?

Kur plačiau aptarti užsienietiškų vardų, pavardžių, vietovardžių vartojimo principai?