Kaip lietuviškai vadinama valstybė „Dominican Republic“ ?

Kaip lietuviškai vadinama valstybė „Côte d\'Ivoire“ arba „Ivory Coast“?

Koks adaptuotas valstybės „Djibouti“ pavadinimas?

Koks oficialusis Egipto valstybės pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Ecuador“ pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Eritrea“ pavadinimas?

Koks ilgasis oficialusis Estijos valstybės pavadinimas?

Koks oficialusis Etiopijos valstybės pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Philippines“ pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Gabon“ pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Guyana“ pavadinimas?

Koks oficialusis Gambijos valstybės pavadinimas?

Koks oficialusis Ganos valstybės pavadinimas?

Koks oficialusis Graikijos valstybės pavadinimas?

Ar taisyklingai adaptuotas valstybės pavadinimas „Grenada“?

Koks adaptuotas valstybės „Bahamas“ pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Bahrain“ pavadinimas?

Koks oficialusis Armėnijos valstybės pavadinimas?

Koks yra adaptuotas valstybės „Barbados“ pavadinimas?

Koks adaptuotas valstybės „Bangladesh“ pavadinimas?