Kaip vadinti Indijos tautinio išsivadavimo judėjimo vadovą: Gandhis ar Gandis?

Koks adaptuotas Kinijos politinio veikėjo vardas: Mao Dzedunas, Mao Zedongas ar Mao Dzedongas?

Koks taisyklingas Belgijos regiono pavadinimas:
„Flamandija“ ar „Flandrija“?

Kaip taisyklingai adaptuoti Prancūzijos miesto pranc. Bordeaux pavadinimą?

Koks adaptuotas JAV miesto Princeton pavadinimas (Princeton University)?

Kokia adaptuota Latvijos prezidento (buv.) Zatlers pavardės forma?

Kaip lietuviškai Augustów (Lenkija)?

Koks lietuviškas salų „United States Minor Outlying Island“ pavadinimas?

Ar vartotinas žodis „ekspres“?

Koks tarptautinio žodžio „vulkanas“ pakaitas?

Ar vartotinas žodis „restlingas“ („vrestlingas“)?

Ar vartotinas žodis „rubilnikas“?

Ar vartotinas žodis „rozariumas“?

Ar vartotinas žodis „oficiantas (-ė)“?

Kokie tarptautinio žodžio „universalus (universali)“ galimi pakaitai?

Kokie tarptautinio žodžio „gestas“ galimi pakaitai?

Kokia adaptuota portugališkos pavardės Barroso forma: Barozas ar Barosas?

Kaip lietuviškai vadinamas Latvijos miestas Aknīste?

Kaip lietuviškai vadinamas Latvijos miestas Aloja?
Kaip lietuviškai vadinamas Latvijos miestas Bauska?