Kuri vietovardžio forma taisyklinga: Chalkedonas ar Chalcedonas?

Kaip adaptuoti pavardę angl. Trump?

Kaip lietuvinti Latvijos kraštavardį Augšzeme?

Kaip lietuvinti Ukrainos miesto vardą: Dnipro, Dnipras ar Dniepras?

Kaip kirčiuoti žodį „erodas“?

Kokia adaptuota japonų diplomato Chiune'ės Sugihara'os vardo forma?

Kaip adaptuojamas asmenvardis Choiseul-Gouffier, Sophie de Tisenhaus

Koks miesto gr. „Troas“ (Τρωας) lietuviškas pavadinimas: „Troada“ ar „Troadė“?

Kaip reikėtų adaptuoti vardą Miriam – Miriama ar Mirjama?

Kokie lietuviški Botnijos įlankos dalių pavadinimai?

Kuris biblinio veikėjo vardo variantas teiktinesnis – Ezra ar Ezdras?

Kaip lietuviškai perteikti miesto vardą Cologne?

Koks lietuviškas pranc. „Musée d'Orsay“ pavadinimas?

Kaip lietuviškai pavadinti draugiją šventojo lot. Vincentius á Paulo vardu?

Kaip versti vietovardį pranc. Aix-la-Chapelle?

Kaip lietuviškai rašomas moters vardas pranc. Geneviève?

Ar taisyklinga vietovardį Šampanė-Ardėnai rašyti su brūkšneliu?

Kaip rašyti Lenkijos vietovardį institucijos pavadinime: Choinicių ar Choinicų teismas?

Kuris šventosios vardo variantas vartotinas lietuvių kalboje: Valtrūda, Valdetrūda, Vodriu (iš Waudru)?

Kokia transkribuota Maroko vietovardžio „Chefchaouene“ forma?