Kaip lietuviškai vadinama sala: San Marteno, Sint Martino ar Šv. Martyno sala?

Kaip linksniuoti asmenvardį Šolem Aleichem?

Kaip lietuviškai rašomas vardas iš rus. Даниил – Daniil ar Danil?

Kaip kirčiuoti Londono aikštės pavadinimą – TrafalgAro ar TrafAlgaro aikštė?

Kaip kirčiuoti vardus Foma, Kuzma?

Kaip kirčiuoti vardą Ilja?

Kuri vietovardžio forma taisyklinga: Chalkedonas ar Chalcedonas?

Kaip adaptuoti pavardę angl. Trump?

Kaip lietuvinti Latvijos kraštavardį Augšzeme?

Kaip lietuvinti Ukrainos miesto vardą: Dnipro, Dnipras ar Dniepras?

Kaip kirčiuoti žodį „erodas“?

Kokia adaptuota japonų diplomato Chiune'ės Sugihara'os vardo forma?

Kaip adaptuojamas asmenvardis Choiseul-Gouffier, Sophie de Tisenhaus

Koks miesto gr. „Troas“ (Τρωας) lietuviškas pavadinimas: „Troada“ ar „Troadė“?

Kaip reikėtų adaptuoti vardą Miriam – Miriama ar Mirjama?

Kokie lietuviški Botnijos įlankos dalių pavadinimai?

Kuris biblinio veikėjo vardo variantas teiktinesnis – Ezra ar Ezdras?

Kaip lietuviškai perteikti miesto vardą Cologne?

Koks lietuviškas pranc. „Musée d'Orsay“ pavadinimas?

Kaip lietuviškai pavadinti draugiją šventojo lot. Vincentius á Paulo vardu?