Ką siūloma vartoti vietoj gruz. „suluguni“?

Koks adaptuotas kavos it. „espresso con panna“ pavadinimas?

Koks adaptuotas kavos it. „espresso corretto“ pavadinimas?

Koks adaptuotas kavos it. „espresso classico“ pavadinimas?

Koks adaptuotas kavos it. „cappuccino freddo“ pavadinimas?

Koks adaptuotas kavos it. „cappuccino doppio, grand cappuccino“ pavadinimas?

Koks lietuviškas užkandžio pranc. „canape“ pavadinimas?

Ką siūloma vartoti vietoj it. „macchiato doppio“?

Ką siūloma vartoti vietoj it. „latte macchiato“?

Ką siūloma vartoti vietoj it. „caffe moccha“?

Ką siūloma vartoti vietoj isp. „guacamole“?

Koks lietuviškas kavos it. „caffe frappe“ pavadinimas?

Koks lietuviškas kavos it. „caffe crema“ pavadinimas?

Ką siūloma vartoti vietoj it. „granita“?

Ką siūloma vartoti vietoj angl. „Florentine“ (dgs. „Florentines“)?

Koks lietuviškas it. „caffe Americano“ pavadinimas?

Ką siūloma vartoti vietoj isp. „fajita“ (dgs. „fajitos“)?

Koks lietuviškas pranc. „brioche“ atitikmuo?

Koks adaptuotas kavos it. „bicerin“ pavadinimas?

Ką siūloma vartoti vietoj it. „espresso solo“?