Kaip jungtukas „jog“ vartojamas dabar ir kaip vartotas seniau?

Ar jungtukas „idant“ lietuviškas?

Ar išskirtinas „neduokdie“ sakinyje: „Nevalia pirkti daiktų, kurie, neduokdie, jau buvo dėvėti“?

Ar įvardis „tamsta“ laikomas kreipiniu?

Ar junginius „ko gero“, „ko gera“ tekste reikia išskirti kableliais?

Ar reikia išskirti kreipinį sakinyje „Apsaugok, Viešpatie, nuo tos ligos“?

Kokia jaustukų skyryba sakinyje: privalu išskirti ar nebūtinai?

Ar reikia kreipinį išskirti?

Ar žodelis „taigi“ gali būti išskiriamas tekste?

Ar sakinyje reikia išskirti žodelį „kitaip“?

Ar dalelytę „taip“, einančią dėmens atitikmeniu, reikia skirti tekste?

  • Kur rasti nacionalinio diktanto tekstus?

Ar tinka vienarūšes sakinio dalis atskirti kabliataškiais?

Ar galima teisinę formą nurodyti po įmonės pavadinimo?

Ar taisyklingas pasakymas „Kreiptis adresu...“?

Ar reikia skirti išplėstines dalyvines aplinkybes?

Ar nepadaryta skyrybos klaida sakinyje: „Mes žinome, kaip“?

Kada skiriame pasakymus su bendratimi „palyginti“?

Ar posakis „savo ruožtu“ sakinyje skirtinas kableliais?

Ar įterpinys gali būti iš vienos pusės skiriamas kableliu, o iš kitos – brūkšniu?