Ar reikia kablelio po „eik“ sakinyje „Eik parduok, ką turi, išdalink vargšams“? 

Ar reikia kablelio sakinyje: Visai kuoktelėjo, ar ne

Ar reikia kablelio tarp prieveiksmių „tiesiai šviesiai“?

Ar taisyklinga sakinio „Darbdavys gali, o teritoriniams skyriams pareikalavus, privalo pateikti papildomus dokumentus“?

Ar reikia kableliais išskirti „neva“ sakinyje: „Dairausi po keistą butą, kuris neva yra mano namai.“

Ar dedamas kablelis sakinyje: „Neturiu(,) kur eiti“?  

Ar dedamas kablelis prieš „tai“ sakinyje „Paskaityt, tai paskaityt“?

Ar reikia kablelio pasakyme „Jis papasakojo(,) liepęs mokiniams perskaityti  knygą“?

Sakinyje prieš „nuo“ labiau tinka kablelis ar dvitaškis? 

Kaip skiriamos aiškinamosios konstrukcijos su jungtuku „taip pat ir“? 

Kur rašomas citatos pabaigos taškas: prieš kabutes ar po jų?

Kaip vartoti ir sakinyje skirti „amžinatilsis“, „amžinatilsį“, „amžinąjį atilsį“?

Ar daugtaškis gali būti rašomas sakinio viduryje?

Ar klaida po veikėjo kalbos rašyti tašką, o autoriaus žodžius, įsiterpusius į veikėjo kalbą, pradėti didžiąja raide?

Ar rašyti kablelį junginiuose „kas kas“, „kur kur“ ir pan.?

Ar abejonei išreikšti tinka sakyti „panašu“, pvz.: „Panašu, kad čia kalbama apie garsų rašytoją...“?

Ar vartotini pasakymai „visų antra“, „visų trečia“, „visų šešta“?

Ar skiriamos samplaikos „norom nenorom“, „tyčia netyčia“?

Ar lietuvių kalbos skyryboje vartojamas skyrybos ženklas interobangas (‽)?

Kaip skiriamos pastraipos? Ar galima pastraipos pirmo sakinio neatitraukti nuo krašto?