Ar taisyklingi pasakymai „toli iki tiesos“ ar „toli gražu iki tiesos“, „toli gražu nuo tiesos“?

Kaip vertinami pasakymai „nu(si)davė nesuprantantis“, „nuduoda kvailą“ ir pan.?

Ar vartotinas junginys „perlinė vonia“?

Ar žodis „pyst“ yra lietuviškas ištiktukas?

Ar vartotini pasakymai „imti į galvą, į širdį“?

Ar reikia kabučių rašant junginį „žalioji banga“?

Ar vartotinas pasakymas „karališkasis kūdikis“?

Ar vartotinas terminas „sparčioji prekyba“?

Ar vartotinas biol. terminas „funkcinė karalija“?

Kada nevartotini veiksmažodžiai „išguldyti“, „suguldyti“?

Ar vartotinas veiksmažodis „kliktelėti (komp. pele)“?

Ar taisyklingas pasakymas „vesti į neviltį“?

Kaip taisyklingai kirčiuoti veiksmažodį „supaprastinti“?

Ar vartotinas veiksmažodis „amžėti“ ir daiktavardis „amžėjimas“?

Ar vartotinas žodis „stribas“?

Ar vartotinas žodis „melomanas“?

Ar vartotinas veiksmažodis „sukurpti“?

Kas vadinama „kabošonu“?

Ar vartotinas žaislo pavadinimas „nevaliaška“?

Kokia žodžio „transkontinentinis“ reikšmė?