Ar tinkamas atsakymas „priklauso“?

Ar vartotinas pasakymas „veidas į veidą“?

Ar tinkamai vartojamas žodis „stebėtinai“ pasakyme „įmonė pasiekė stebėtinai didelių laimėjimų“?

Ar tinka sakyti „rodyti dėmesį“?

Ką reiškia žodis „muzealijos“?

Kaip rašomas orgijos pavadinimas: „bachalijos“ ar „bachanalijos“?

Ar vartotinas pasakymas „užvesti ant kelio“?

Kaip vertintinas pasakymas „stiliaus ikona“?

Ar žodžiai „aktualizuoti“ ir „aktualinti“ vartojami sinonimiškai?

Ar vartotina dalelytė „bau“, pvz., „vargu bau“?

Ar vartotinas veiksmažodis „įgalinti“?

Ar vartojamas žodis „sofistikuoti“? Jei taip, kokia jo reikšmė?

Kokia yra žodžio „makabriškas“ reikšmė?

Kartu ar skyrium: „nedarbas“ ar „ne darbas“?

Ar vartotinas žodis „gematrija“?

Ar vartotinas žodis stebėti reikšme „matyti“?

Ar galima sakyti „pažeistas žmogus“?

Kuris prielinksnis vartotinas su žodžiu „užuomina“ – „į“ ar „apie“?

Ar vartotini junginiai „nišinis kinas“, „nišinis menas“?

Kokią spalvą nusako būdvardis „purpurinis“, „purpurinė“?