Rašyti kartu ar atskirai: tesame, teesame ar tebe esame?

Kokia žodžio „votas“ reikšmė?

Ar vartotinas pasakymas „Susidūrėme su dideliais iššūkiais“?

Kaip vertinamas pasakymas „dviguba specialybė“?

Koks tarptautinio pavadinimo „superintendentas“ lietuviškas atitikmuo?

Ar tinkamas atsakymas „priklauso“?

Ar vartotinas pasakymas „veidas į veidą“?

Ar tinkamai vartojamas žodis „stebėtinai“ pasakyme „įmonė pasiekė stebėtinai didelių laimėjimų“?

Ar tinka sakyti „rodyti dėmesį“?

Ką reiškia žodis „muzealijos“?

Kaip rašomas orgijos pavadinimas: „bachalijos“ ar „bachanalijos“?

Ar vartotinas pasakymas „užvesti ant kelio“?

Kaip vertintinas pasakymas „stiliaus ikona“?

Ar žodžiai „aktualizuoti“ ir „aktualinti“ vartojami sinonimiškai?

Ar vartotina dalelytė „bau“, pvz., „vargu bau“?

Ar vartotinas veiksmažodis „įgalinti“?

Ar vartojamas žodis „sofistikuoti“? Jei taip, kokia jo reikšmė?

Kokia yra žodžio „makabriškas“ reikšmė?

Kartu ar skyrium: „nedarbas“ ar „ne darbas“?

Ar vartotinas žodis „gematrija“?