Ar taisyklingas sakinys „Kasdien prabėgu keletą kilometrų“?

Kokia reikšme nevartotinas veiksmažodis „pračiuopti“?

Ar taisyklingas pasakymas „pradiktuoti telefonu“?

Kokios veiksmažodžio „praeiti“ vartojimo klaidos?

Ar taisyklingas užrašas „Praėjimas į kiemą“?

Ar taisyklingas sakinys „Šį projektą derėtų prafinansuoti iš rezervų fondo“?

Ar taisyklingas sakinys „Šis sprendimas gerai pragalvotas“?

Ar taisyklingas sakinys „Tą vasarą prakeliavome 300 km“?

Ar taisyklingas pasakymas „praklausyti įrašą“?

Ar taisyklingas sakinys „Šis įvykis buvo išsamiai prakomentuotas“?

Ar taisyklingas sakinys „Mūsų grupę dėstytojas jau prakonsultavo“?

Ar taisyklingas sakinys „Prakontroliuokite, kad ataskaitos būtų pateiktos laiku“?

Kokia reikšme netaisyklingai vartojamas daiktavardis „pramatymas“?

Kokia reikšme netaisyklingai vartojamas veiksmažodis „pramatyti“?

Kokios veiksmažodžio „praplaukti“ vartojimo klaidos?

Ar taisyklingas sakinys „Jos balse praskambėjo nepasitenkinimo gaidelė“?

Ar taisyklingas sakinys „Už pravažiavimą be bilieto jums teks mokėti baudą“?

Ar taisyklingas pasakymas „pravažiuojantis (pravažiuojamas) bilietas“?

Kada netaisyklingai vartojamas veiksmažodis „pravažiuoti“?

Kokios veiksmažodžio „pravesti“ vartojimo klaidos?