Ar tinkamas atsakymas „priklauso“?

Ar vartotinas pasakymas „veidas į veidą“?

Ar tinkamai vartojamas žodis „stebėtinai“ pasakyme „įmonė pasiekė stebėtinai didelių laimėjimų“?

Ar tinka sakyti „rodyti dėmesį“?

Kaip vertintinas pasakymas „stiliaus ikona“?

Ar vartotina dalelytė „bau“, pvz., „vargu bau“?

Ar vartotinas veiksmažodis „įgalinti“?

Ar vartojamas žodis „sofistikuoti“? Jei taip, kokia jo reikšmė?

Kokia yra žodžio „makabriškas“ reikšmė?

Kartu ar skyrium: „nedarbas“ ar „ne darbas“?

Ar vartotinas žodis stebėti reikšme „matyti“?

Ar galima sakyti „pažeistas žmogus“?

Kuris prielinksnis vartotinas su žodžiu „užuomina“ – „į“ ar „apie“?

Kokią spalvą nusako būdvardis „purpurinis“, „purpurinė“?

Ar taisyklingi pasakymai „toli iki tiesos“ ar „toli gražu iki tiesos“, „toli gražu nuo tiesos“?

Kaip vertinami pasakymai „nu(si)davė nesuprantantis“, „nuduoda kvailą“ ir pan.?

Ar žodis „pyst“ yra lietuviškas ištiktukas?

Ar vartotini pasakymai „imti į galvą, į širdį“?

Ar reikia kabučių rašant junginį „žalioji banga“?

Ar vartotinas pasakymas „karališkasis kūdikis“?