Ar taisyklingas pasakymas „gyvybei pavojinga ligos klinika“?

Ar vartotinas prabangaus buto pavadinimas „apartamentai“? 

Ar vartotini pasakymai vienas džiaugsmas, vienas malonumas?

Kada vartojamas pasakymas „ant širdies guli“?

Ar vartotinas veiksmažodis „žiūrėti“ tokiuose sakiniuose kaip „Pirmiausia reikia žiūrėti savęs“?

Ką reiškia posakis „ne šventieji puodus lipdo“?

Ar vartotinas žodis ,,facetinės" kalbant apie vabzdžių akis?

Ar pasakymas „viskas gerai“ visada tinkamas? 

Kaip rašyti: „ekscentrikas“ ar „ekcentrikas“?

Ką reiškia kilmininko forma „perstojo“ sakinyje „Tris dienas lijo be perstojo“?

„Klustelti“ ar „klusterti“?

Kaip vertinami žodžiai gilus, gili pasakymuose „gili krizė“, „gilios žinios“, „gili naktis“?

Kaip vertinami pasakymai „grubi klaida“, „grubus pažeidimas“?

Ar tinkamai pavartotas žodis „užmesti“ sakinyje „atvykusi iš miesto į kaimą pomėgio kolekcionuoti neužmetė“?

Ar vartotinas pasakymas „suimti save į rankas“?

Ar vartotinas žodis „užprotokoluoti“?

Ar  taisyklingai vartojamas žodis „tarpais“ sakinyje „Tarpais lyja, tarpais sninga“?

Ar skiriasi žodžių „dauguma“ ir „daugelis“ vartojimas?

Liepos 16 d. švenčiama Škaplierna. Ar taisyklingas rel. šventės pavadinimas? 

Kokia pasakymo „laukti Godo“ reikšmė?