Ar vartotini pasakymai vienas džiaugsmas, vienas malonumas?

Kada vartojamas pasakymas „ant širdies guli“?

Ar vartotinas veiksmažodis „žiūrėti“ tokiuose sakiniuose kaip „Pirmiausia reikia žiūrėti savęs“?

Ką reiškia posakis „ne šventieji puodus lipdo“?

Ar pasakymas „viskas gerai“ visada tinkamas? 

Ką reiškia kilmininko forma „perstojo“ sakinyje „Tris dienas lijo be perstojo“?

„Klustelti“ ar „klusterti“?

Kaip vertinami žodžiai gilus, gili pasakymuose „gili krizė“, „gilios žinios“, „gili naktis“?

Kaip vertinami pasakymai „grubi klaida“, „grubus pažeidimas“?

Ar tinkamai pavartotas žodis „užmesti“ sakinyje „atvykusi iš miesto į kaimą pomėgio kolekcionuoti neužmetė“?

Ar vartotinas pasakymas „suimti save į rankas“?

Ar  taisyklingai vartojamas žodis „tarpais“ sakinyje „Tarpais lyja, tarpais sninga“?

Ar skiriasi žodžių „dauguma“ ir „daugelis“ vartojimas?

Liepos 16 d. švenčiama Škaplierna. Ar taisyklingas rel. šventės pavadinimas? 

Kokia pasakymo „laukti Godo“ reikšmė?

Ar protestuojantis žmogus gali būti vadinamas „protestantu“?

Ar vartotinas pasakymas „Jis mėtosi, vis neapsisprendžia“?

Ar vartotinas žodis „sitis“?

Ar taisyklingas pasakymas „Dievinu bendrauti su žmonėmis“?

Ar vartotinas žodis „ne(be)apsimoka“? Pvz.: Nebeapsimoka taisyti šios transporto priemonės.