Ar taisyklingas sakinys „Per posūkius mašiną gali užnešti, jei kelias šlapias“?

Kuo skiriasi terminai „mirtingumas“ ir „mirštamumas“?

Ar taisyklingas pasakymas „Nesigauna uždavinys“?

Ar vartotinas pasakymas „padengti nuostolius“?

Kas yra muskatas, ar vartotina forma muškatas?

„Registracijos žurnalas“ ar „registravimo žurnalas“?

Ar galima „įsisavinti Europos Sąjungos lėšas“?

Kaip vadinti: „dublikatas“ ar „kartotinis dokumentas“?

Ar galima „paviešinti faktus“?

Ar tinkamas pasakymas „išžvalgyti naftos ištekliai sudaro n barelių“?

Kaip turėtų būti: „atšaukti iš komandiruotės“ ar „atšaukti komandiruotę“?

Kada vartoti „prezervai“, kada „konservai“?

Ar tinka sakyti „didelis ačiū“, „didelis dėkui“?

Ar taisyklingas žodžių junginys „nedėkingas laikas“?

Kuo skiriasi žodžiai „želdiniai“ ir „žėliniai“?

Ar taisyklingai vartojamas būdvardis „aukštas“ žodžių junginyje „aukštos pareigos“?

Ar galima sakyti: „prieinama kaina“?

Ar vartotinas žodis „užginčyti“?

Ar galima sakyti „išimti iš prekybos“?

Ar tinkami pasakymai „aukštas profesinis pasirengimas“, „aukštas savęs vertinimas“?