Kaip lietuviškai versti angl. „sensitive data“?

Kada „socialinė distancija“,  o kada „fizinė distancija“?

Ar žodis „barakuda“ rašomas su kabutėmis, kai turima omenyje moteris?

„Žiūrėti iš padilbų“ ar „žiūrėti padilbomis“?

Ar tinkamas pasakymas „korektiškai suvesti duomenys“?

Ar vartotinas pasakymas „aš šiandien kaip ant sparnų“?

Ar informaciją galima „nutekinti“?

Ar med. terminas citokinų audra rašomas su kabutėmis?

Ar vartotinas pasakymas „žiūrėti į pasaulį pro rožinius akinius“?

Ar vartotinas pasakymas „išeiti iš komforto zonos“?

Ar taisyklingas pasakymas „gyvybei pavojinga ligos klinika“?

Ar vartotini pasakymai vienas džiaugsmas, vienas malonumas?

Kada vartojamas pasakymas „ant širdies guli“?

Ar vartotinas veiksmažodis „žiūrėti“ tokiuose sakiniuose kaip „Pirmiausia reikia žiūrėti savęs“?

Ką reiškia posakis „ne šventieji puodus lipdo“?

Ar pasakymas „viskas gerai“ visada tinkamas? 

Kaip vertinami žodžiai gilus, gili pasakymuose „gili krizė“, „gilios žinios“, „gili naktis“?

Kaip vertinami pasakymai „grubi klaida“, „grubus pažeidimas“?

Ar tinkamai pavartotas žodis „užmesti“ sakinyje „atvykusi iš miesto į kaimą pomėgio kolekcionuoti neužmetė“?

Ar vartotinas pasakymas „suimti save į rankas“?