Ar pasakymas „viskas gerai“ visada tinkamas? 

Kaip taisyklingai lietuviškai vadinamos „lomkės“?

Kaip vertinamas pasakymas „numeris vienas“ (pvz., „Kliūtis Nr. 1“)?

Ar žodis „pyst“ yra lietuviškas ištiktukas?

Koks anglų kalbos žodžio „celebrities“ atitikmuo?

Ar žodį „senjoras“ galima vartoti kalbant apie pagyvenusius žmones, pensininkus?

Kokie žargono žodžio „kamarinti“, „kimarinti“ pakaitai?

Ar vartotinas pasisveikinimas „gera diena“?

Ar vartotinas žodis „parmazonas“?

Ar vartotinas pasakymas „taip vadinamas“?

Ar vartotinas junginys „nusinešė gyvybes“?

„Liudyti“ ką? ar apie ką?

Ar junginyje „transporto priemonės stovėjimo vienkartinis bilietas“ būtinas žodis „priemonės“?

Kaip geriau sveikintis: „Laba diena“ ar „Labą dieną“?

Kaip kreipiamės į asmenis: „gerbiamas pirmininke“ ar „gerbiamasis pirmininke“?

Ar būtina taisyti: „Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metai turi 360 dienų“?

Ar taisyklingas sakinys: „Tėvystės teisės negali būti vykdomos priešingai vaikų interesams“?

„Laukiamas didelis potvynis“, „laukiamas oro debesuotumas“ ar „Laukiama didelio potvynio“, „laukiama debesuoto oro“?

Kaip stilingiau pasakyti „nuomoti išperkamosios nuomos pagrindais“?

Sakinį „Padidėjo miškų gaisringumas“ reikia taisyti „Miškuose padaugėjo gaisrų“ ar kaip kitaip?