Kaip kirčiuojamas žodis „epitetas“?

Kaip kirčiuoti žodį „nerija“?

Kaip kirčiuoti būdvardį (dalyvį): teĩgiama ar teigiamà nuostata?

Kaip kirčiuoti kaimo Telšių rajone pavadinimą Syderiai?

Kaip kirčiuojamas dantų pavadinimas „kandžiai“?

Kuri forma vartotina bendrinėje kalboje: „rytmetis“ ar „rytmetys“?

Kaip kirčiuoti žodį „atvirlaiškis“?

Kaip kirčiuojamas šventės pavadinimas „Vėlinės“?

Kaip kirčiuojami skaitvardžiai „dešimtis“, „dvidešimtis“?

Kaip kirčiuojamas vietovardis Peterburgas?

Kaip kirčiuojamas žodis „termosas“?

Kaip kirčiuojamas žodis „perimetras“?

Persų ar Persijos įlanka?

Kaip kirčiuoti žodį „riešinės“?

Kaip kirčiuojamas vietovardis „Gnieznas“?

Kaip kirčiuojamas kaimo vardas Važatkiemis?