Kaip kirčiuoti kaimo Telšių rajone pavadinimą Syderiai?

Kaip kirčiuojamas dantų pavadinimas „kandžiai“?

Kuri forma vartotina bendrinėje kalboje: „rytmetis“ ar „rytmetys“?

Kaip kirčiuoti žodį „atvirlaiškis“?

Kaip kirčiuojamas šventės pavadinimas „Vėlinės“?

Kaip kirčiuojami skaitvardžiai „dešimtis“, „dvidešimtis“?

Kaip kirčiuojamas vietovardis Peterburgas?

Kaip kirčiuojamas žodis „termosas“?

Kaip kirčiuojamas žodis „perimetras“?

Persų ar Persijos įlanka?

Kaip kirčiuoti žodį „riešinės“?

Kaip kirčiuojamas vietovardis „Gnieznas“?

Kaip kirčiuojamas kaimo vardas Važatkiemis?

Kaip kirčiuoti pavardes Sungaila, Sungailienė?

Ilgoji ar trumpoji rašoma: „ytin“ ar „itin“? Kirčiuotas pirmas ar antras skiemuo?

Kaip kirčiuoti daiktavardį „rankinė“?