Kaip taisyklingai kirčiuoti žodį „skaitmeninti“?

Kaip taisyklingai kirčiuoti veiksmažodį „supaprastinti“?

Kada kirčiuojama kùskusas, kada kuskùsas?

Kaip kirčiuojama pavardė: Gèdvilas ar Gẽdvilas?

Kaip kirčiuoti žodį „aukšto“ pasakyme „žvelgti iš aukšto“?

Kaip kirčiuoti dalyvį „tikintysis“, „tikinčioji“, „tikintieji“?

Kokie yra lietuviški raidžių pavadinimai?

Kuriame skiemenyje turėtų būti kirčiuojamas Sofoklio tragedijos pavadinimas „Antigonė“?

Kaip kirčiuoti būdvardžius „asmeniškas“, „smulkmeniškas“, „visuomeniškas“?

Kaip kirčiuoti žodį „kebabinė“?

Kaip linksniuojamas daiktavardis „turgus“?

Kaip kirčiuojamas būdvardis „lustinis“?

Kaip kirčiuojamas Vrublevskių bibliotekos pavadinimas?

Kaip kirčiuoti vietovardį Visaginas?

Kaip adaptuojamas Filipinų miesto Calbayog vardas?

Kaip linksniuojamas ir kirčiuojamas žodis „palikuonis“?

Kaip kirčiuojama pavardė Kalanta?

Kaip kirčiuoti pavadinimą „Parnidžio kopa“?

Kokie sulietuvinti Sakartvelo (Gruzijos) savivaldybių ir jų centrų pavadinimai?