Kaip kirčiuoti dalyvį „tikintysis“, „tikinčioji“, „tikintieji“?

Kokie yra lietuviški raidžių pavadinimai?

Kuriame skiemenyje turėtų būti kirčiuojamas Sofoklio tragedijos pavadinimas „Antigonė“?

Kaip kirčiuoti būdvardžius „asmeniškas“, „smulkmeniškas“, „visuomeniškas“?

Kaip kirčiuoti žodį „kebabinė“?

Kaip linksniuojamas daiktavardis „turgus“?

Kaip kirčiuojamas būdvardis „lustinis“?

Kaip kirčiuojamas Vrublevskių bibliotekos pavadinimas?

Kaip kirčiuoti vietovardį Visaginas?

Kaip adaptuojamas Filipinų miesto Calbayog vardas?

Kaip linksniuojamas ir kirčiuojamas žodis „palikuonis“?

Kaip kirčiuojama pavardė Kalanta?

Kaip kirčiuoti pavadinimą „Parnidžio kopa“?

Kokie sulietuvinti Gruzijos savivaldybių ir jų centrų pavadinimai?

Kokios Gruzijos regionų pavadinimų adaptuotos norminės formos?

Kaip kirčiuoti šventės pavadinimus Velykos ir Kalėdos?

Kaip kirčiuoti žodį „guru“?

Kaip kirčiuoti Vilniaus vietovardį Karveliškės?

Kaip kirčiuoti prieveiksmį „ilgainiui“?