Kaip kirčiuojamas žodis „patentas“?

Kaip kirčiuojamas „procentas“?

Antavilis ar Antaviliai, kaip kirčiuoti vietovardį?

Kaip kirčiuojamas žodis „advokatas“?

Kaip rašyti: „karilionas“ ar „kariljonas“?

Kaip kirčiuojami „akiniai“?

Kaip kirčiuoti vietovardį „Šengenas“?

Kokie tarptautinio žodžio „kompanionas (kompanionė)“ galimi lietuviški pakaitai?

Kaip kirčiuoti Urmanavičiūtės sceninį vardą Urmana?

Kaip kirčiuoti Subačiaus gatvės pavadinimą?

Kaip kirčiuojamas vietovardis Bagotoji?

Kurios kirčiuotės žodis „kvota“?

Kurios kirčiuotės žodis „indis“?

Kurios kirčiuotės žodis „pasas“?

Kurios kirčiuotės žodis „štabas“?

Kurios kirčiuotės žodis „štampas“?

Kurios kirčiuotės žodis „šturmas“?

Kurios kirčiuotės žodis „rakandas“?

Kurios kirčiuotės žodis „sėbras“?

Kurios kirčiuotės žodis „nervas“?