Kaip kirčiuoti Subačiaus gatvės pavadinimą?

Kaip kirčiuojamas vietovardis Bagotoji?

Kurios kirčiuotės žodis „kvota“?

Kurios kirčiuotės žodis „indis“?

Kurios kirčiuotės žodis „pasas“?

Kurios kirčiuotės žodis „štabas“?

Kurios kirčiuotės žodis „štampas“?

Kurios kirčiuotės žodis „šturmas“?

Kurios kirčiuotės žodis „rakandas“?

Kurios kirčiuotės žodis „sėbras“?

Kurios kirčiuotės žodis „nervas“?

Kurios kirčiuotės žodis „šlovė“?

Kurios kirčiuotės žodis „rūšis“?

Kurios kirčiuotės žodis „šerdis“?

Kurios kirčiuotės žodis „uolektis“?

Kurios kirčiuotės žodis „skarda“?

Kurios kirčiuotės žodis „skuja“?

Kurios kirčiuotės žodis „vapsva“?

Kurios kirčiuotės žodis „lėšos“?

Kurios kirčiuotės žodis „žarna“?