Ar vartotinas veiksmažodis „dasiprotėti“?

Ar vartotinas veiksmažodis „dėkavoti“?

Ar vartotinas būdvardis „bordava (bordava)“?

Ar vartotinas veiksmažodis „komandavoti“?

Ar vartotinas veiksmažodis „meistravoti“?

Ar vartotinas būdvardis „pliušavas (pliušava)“?

Ar vartotinas daiktavardis „geradėjas“?

Ar vartotinas būdvardis „kremavas, -a“?

Ar vartotinas veiksmažodis „ponavoti“?

Ar vartotinas žodis „batarėja“?

Ar vartotinas žodis „loterėja“?

Ar vartotinas žodis „oranžerėja“?

Ar vartotinas žodis „galanterėja“?

Ar vartotinas žodis „galerėja“?

Koks angliško kompiuterijos termino „videodisk“ lietuviškas atitikmuo?

Koks „videoplejerio“ atitikmuo? „Vaizdo grotuvas“?

Ar vartotinas statybos terminas „filinginės durys“?

Ar vartotini žodžiai „zipuoti“, „zipinti“?

Ar vartotinas terminas „aktyvuotos anglys“?

Kaip vadinti šiaurės kraštų roges, varomas variklio?