Ar taisyklingos darybos prieveiksmis „principiniai“?

Ar vartotinas daiktavardis „kiaulinyčia“?

Ar vartotinas prieveiksmis „asmeniniai“?

Ar taisyklingi asmenvardžiai su priesaga -ka, pvz.: „Gražka“, „Vycka“?

Ar taisyklinga „psichiniai sugniuždytas“?

Ar vartotinas daiktavardis „pufikas“?

Ar vartotinas daiktavardis „pipirnyčia“?

Ar vartotinas daiktavardis „mašinka“?

Ar vartotinas žodis „vagilka“?

Ar taisyklinga „Jis laimėjo šimtaprocentiniai“?

Ar vartotinas prieveiksmis „materialiniai“?

Kaip keičiamas prieveiksmis „orientaciniai“?

Ar vartotinas žodis „razinka“?

Ar vartotinas prieveiksmis „meniniai“?

Ar galima namą vadinti „plytiniai raudonu namu“?

Ar vartotinas žodis „varpinyčia“?

Kuo pakeisti netaisyklingos darybos žodį „mergelka“?

Ar vartotinas žodis „giedorka“?

Ar vartotinas daiktavardis „miesčionka“?

Ar vartotinas žodis „draugelka“?