Ar taisyklingas sakinys „Tradiciniai vertinant, mažosios valstybės turi mažesnę politinę įtaką negu didžiosios“?

Ar vartotinas žodis „etažerka“?

Ar vartotinas žodis „sardelka“?

Ar vartotinas prieveiksmis „besąlyginiai“?

Ar taisyklingai šaškių figūra vadinama „damke“?

Ar taisyklingos darybos prieveiksmis „principiniai“?

Ar vartotinas daiktavardis „kiaulinyčia“?

Ar vartotinas prieveiksmis „asmeniniai“?

Ar taisyklingi asmenvardžiai su priesaga -ka, pvz.: „Gražka“, „Vycka“?

Ar taisyklinga „psichiniai sugniuždytas“?

Ar vartotinas daiktavardis „pufikas“?

Ar vartotinas daiktavardis „pipirnyčia“?

Ar vartotinas daiktavardis „mašinka“?

Ar vartotinas žodis „vagilka“?

Ar taisyklinga „Jis laimėjo šimtaprocentiniai“?

Ar vartotinas prieveiksmis „materialiniai“?

Kaip keičiamas prieveiksmis „orientaciniai“?

Ar vartotinas žodis „razinka“?

Ar vartotinas prieveiksmis „meniniai“?

Ar galima namą vadinti „plytiniai raudonu namu“?