Kaip taisyklingai kirčiuoti veiksmažodį „supaprastinti“?

Ar vartotinas veiksmažodis „amžėti“ ir daiktavardis „amžėjimas“?

Ar vartotinas terminas „elektroakustiniai instrumentai“?

Ką reiškia geležinkelių terminas „atgrįžties įtaisai“?

Kaip rašoma: „eks prokuroras“ ar „eksprokuroras“?

„Procentaliai“ ar „procentiškai“?

Kokia žodžio „transkontinentinis“ reikšmė?

Ar taisyklingas augalų laistymo būdo pavadinimas „lietinimas“?

Ar vartojamas žodis „augynas“?

„Raštiškas pranešimas“ ar „rašytinis pranešimas“?

Ar vartotinas pavadinimas „zooprekės“, „zooparduotuvė“?

Kuri forma vartotina: „kvietimas“ ar „pakvietimas“?

Ar tinka lęšius vadinti „multifokaliniais lęšiais“?

Kaip taisyklinga: „vienareikšmiškai“ ar „vienareikšmiai“?

Ar galima vartoti prieveiksmio forma „vidujai“?

Ar vartotinas žodis audiovizualinis (pvz., audiovizualinės priemonės)?

Ar galima sakyti „buto išplanavimas“, „išplanuoti butą“?

Ar vartotinas žodis „pomiškis“?

Ar vartotini veiksmažodžiai „prioritizuoti“, „prioritetizuoti“?

Ar vartotini žodžiai „gerietis“, „blogietis“?