„Savitaiga“ ar „saviįtaiga“?

Skelbimą laikraštyje „atspausdinti“ ar „išspausdinti“?

Ar tinkama angliškai kalbantį žmogų vadinti „anglofonu“?

Ar vartotinas žodis „videojuosta“?

Ar vartotinas žodis „specdrabužiai“?

Ar vartotinas veiksmažodis „skaitmenizuoti“?

„Etilintas“ ar „etiliuotas benzinas“?

Ar vartotinas veiksmažodis „priešpastatyti“?

„Peilių galandymas“ ar „galandimas“?

Kuris terminas teiktinesnis: „progresyvinis mokestis“ ar „progresinis mokestis“?

Ar galima mašiną vadinti „benzovežiu“?

Ar taisyklingi tokie dūriniai „atostogpinigiai“, „komandiruotpinigiai“?

Ar vartotinas būdvardis „draudiminis (draudiminė)“?

Ar taisyklingas kosmetikos priemonės pavadinimas „akių linijos paryškintojas“?

Ar vartotinas žodis „agrochemtarnyba“?

Ar vartotinas vienas žodis „vyrgydytojas (vyrgydytoja)“?

Ar vartotinas vienas žodis „vyrinžinierius“?

Ar galima žmogų pagal jo gyvenamąją vietą vadinti „naujavilniečiu“?

Ar žmogus pagal gyvenamąją vietą gali būti vadinamas „kazlųrūdiečiu“?

Kokios veiksmažodžių su priesagomis „-inėti“, „-dinėti“ vartojimo klaidos?