Ar galima sakyti „prie geriausių norų“?

Ar taisyklingas prielinksninis junginys „imti už pagrindą“?

Kodėl nevartotinas prielinksninis junginys „imti pas ką“?

Ar vartotina „įtaka į vaikus“?

Kodėl nevartotina prielinksninė konstrukcija „daryti spaudimą (spaudimas) į ką“?

Kokios prielinksnio „už“ vartojimo klaidos?

Ar galima ką nors aplankyti „prie progos“?

Kodėl nevartotinas prielinksninis junginys „klausti pas ką“?

Ar taisyklingas sakinys „Vadovas nurodė į keletą darbo trūkumų“?

Ar taisyklingas sakinys „Remsimės nutarimu iš spalio 17 dienos“?

Ar taisyklinga „Pirkau pas jį dviratį“?

Kodėl „įsigyti pas prekeivį“ nevartotina?

Kodėl nevartotina „įsimylėti į ką“?

Kodėl nevartotina prielinksninė konstrukcija „skambinti pas ką“?

Ar vartotina „atsiliepti į ką“ (reikšme „daryti poveikį“)?

Ar taisyklingas sakinys „Tvarkaraštį sužinosiu pas draugę“?

Ar taisyklingas sakinys „Teko atsiprašyti prieš draugą“?

Ar taisyklingas sakinys „Atsiprašyk pas mokytoją už įžeidimą“?

Ar taisyklingas sakinys „Pas ką gavai tą žurnalą“?

Ar taisyklingas sakinys: „Daugiau dėmesio skirkite į ligų profilaktiką“?