Ar taisyklingas sakinys „Kada jūs pradėsite ant savęs gyventi“?

Ar taisyklingas žodžių junginys „ant sveikatos“?

Ar taisyklingas sakinys „Ligonė ant tiek nusilpusi, kad be laizdos nepaeina“?

Ar taisyklinga sakyti „prie ko čia?" ar „ne prie ko"?

Ar vartotinas pasakymas „nuimti nuo pareigų“?

Ar taisyklingas sakinys „Aptarė naujų vaistų poveikį į organizmą“?

Ar taisyklingas sakinys „Dėl kelialapio teiraukitės pas vedėją“?

Ar taisyklinga „laikyti už pagrindą“?

Ar taisyklingas sakinys „Jaučia pareigą prieš tėvus“?

Ar taisyklingas sakinys „Prie aukštos temperatūros ši medžiaga lydosi“?

Ar taisyklinga „prašyti pas ką“?

Kokios prielinksnio „pas“ vartojimo klaidos?

Ar taisyklingas sakinys „Pas kaimynus pavogė arklį“?

Kodėl netaisyklinga „neapykanta prieš ką“?

Ar taisyklingas sakinys „Prie gripo reikia gulėti“?

Ar taisyklinga „žaisti į karą“?

Ar taisyklingas sakinys „Sunku dirbti prie esamų sąlygų“?

Kokios prielinksnio „prie“ vartojimo klaidos?

Ar galima posėdžiauti „prie uždarų durų“?

Kokių esama prielinksnio „į“ klaidų?