Ar taisyklingas sakinys „Gyvenime pasitaiko įvairūs nesusipratimai“?

„Prieiti išvados“, „išvadą“ ar „prie išvados“?

Ar taisyklingai vartojamas naudininkas žodžių junginyje „prisitaikyti naujoms sąlygoms“?

Kokios kilmininko vartojimo klaidos?

Ar taisyklingas sakinys „Darbe vis dažniau kyla konfliktai“?

Ar taisyklingas sakinys „Susirgimai gripu pagausėjo“?

Ar taisyklingas sakinys „Telpa daugiau šimto žmonių“?

Ar taisyklingas sakinys „Visi užjautėme bendradarbei“?

Ar taisyklingas sakinys „Atlikta darbų 5000 litų sumai“?

Ar taisyklinga sakyti „atitikti kam“?

Ar taisyklingas sakinys „Jo ūgis siekia dviejų metrų“?

Ar taisyklingas sakinys „Nelaimingi atsitikimai mažėja“?

Ar taisyklingas sakinys: „Parašyk ne mažiau penkių puslapių“?

Ar taisyklingas sakinys „Dabar sutelkime dėmesį šiai schemai“?

Kokios vardininko vartojimo klaidos?

Ar galima į žmogų kreiptis vardininko linksniu?

Ar taisyklinga „kreipti dėmesį kam“?

Ar vartotinas pasakymas „vienok jis nepalūžo“?

Ar taisyklingas sakinys „Ant kiek išaugo kainos, ant tiek atlyginimai tikrai nepadidės“?

Ar taisyklingas sakinys „Matome, ant kiek išaugo mūsų institutas“?