Ar taisyklingas sakinys „Šis įstatymas tebėra galioje“?

Ar taisyklingas sakinys: „Skaičiau šį veikalą rankraštyje“?

Ar taisyklingas sakinys „Po dvejų metų jaunuolį paskelbė dingusiu be žinios“?

Ar taisyklingas žodžių junginys „išvažiuoti gastrolėms“?

Ar taisyklingas sakinys „Ruduo gausėja renginiais“?

Ar taisyklingas sakinys „Apsvarstykime tolesnius veiksmus įvairiuose variantuose“?

Kokį linksnį vartoti: „gausus ko“ ar „gausus kuo“?

Ar taisyklingas sakinys „Kelių metrų atstume pamačiau gyvatę“?

Ar taisyklingas sakinys „Jis dosnus pažadais“?

Ar taisyklingas sakinys „Namas yra avarinėje būklėje“?

Ar taisyklingas sakinys „Sausros įtakoje gausime menkesnį derlių“?

Ar taisyklingas sakinys „Apgynė disertaciją edukologijos kryptyje“?

Ar taisyklingi žodžių junginiai „dalykas tame“, „reikalas tame“?

Ar taisyklingas sakinys „Vakar tu pasirodei aukštumoj“?

Ar taisyklingas sakinys „Gal jūsų šeimoje yra kokios problemos“?

Ar taisyklingas sakinys „Organizme įvyko pokyčiai“?

Ar taisyklingai pavartotas naudininkas žodžių junginyje „panašus tėvui“?

Kokios naudininko vartojimo klaidos?

Ar taisyklinga „neatitikti kam“?

Ar taisyklingas sakinys „Gyvenime pasitaiko įvairūs nesusipratimai“?