Ar taisyklingas sakinys „Lentynos prikrautos knygomis“?

Kokių esama įnagininko klaidų?

Ar taisyklingas sakinys „Teismas jį pripažino nekaltu“?

Ar taisyklingas sakinys „Buvome nuliūdinti tokiu jo elgesiu“?

Ar taisyklingas sakinys „Inventorius yra mokyklos nuosavybėje“?

Ar taisyklingas sakinys „Vakar buvau ne nuotaikoje“?

Ar taisyklingas sakinys „Jų namai stovi kelių kilometrų nuotolyje“?

Ar taisyklingas sakinys „Sportininkas šiandien ne formoje“?

Ar taisyklingas žodžių junginys „išėjo pietums“?

Ar taisyklingas sakinys „Komanda žaidžia pilnoje sudėtyje“?

Ar taisyklingas sakinys „Pervargimo išdavoje organizmas nusilpsta“?

Ar taisyklingas sakinys „Patvirtino sąmatą 1000 litų sumoje“?

Ar taisyklingas sakinys „Bendroje sumoje turime 3000 litų pelno“?

Ar taisyklingas sakinys „Sąraše jis buvo pirmuoju“?

Ar taisyklingas sakinys „Jis padėtį pavadino pavojinga“?

Ar taisyklingas sakinys „Romaną buvau skaitęs originale“?

Ar taisyklingas sakinys „Statybai skirta 900 tūkstančių litų, tame skaičiuje 500 tūkstančių litų montavimo ir apdailos darbams“?

Kodėl negerai „Šiai dienai įvykdėme planą 80 %“?

Kokios galininko vartojimo klaidos?

Ar taisyklingas sakinys „Šis įstatymas tebėra galioje“?